Allt fler kör snöskoter i lavinterräng

2014-03-16

En av tre snöskoterförare kommer regelbundet i kontakt med lavinterräng. Av dessa har två av tio dragits med av laviner. Det visar en ny kartläggning av attityder och körbeteende hos snöskoterförare i hela landet som presenterades vid ett nationellt snöskotermöte i Kittelfjäll under helgen. Undersökningen, som genomförts av Fjällsäkerhetsrådet i samarbete med Nationella Snöskoterrådet och magasinen Snowrider och Snowmobile, visar att många utsätter sig för onödiga risker på grund av bristande kunskaper.

– Snöskoteråkare som lämnar lederna utsätter sig för betydande risker i samband med friåkning i brant terräng. Vår nya kartläggning visar att friåkning i lavinterräng ökar. Eftersom varken kunskaper eller användning av lavinsäkerhetsutrustning tycks hänga med i utvecklingen talar mycket för att det kan bli fler olyckor och tillbud framöver, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

I enkätundersökningen, som besvarats av nära 3 000 snöskoterförare i hela landet, svarar var tredje att man ibland eller ofta kör i terräng som kan vara lavinfarlig. I denna grupp svarar endast en av sju att de har med sig lavinsändare och lavinsond.

Bland dem som har ändamålsenlig lavinutrustning uppger en av tre att de sällan eller aldrig tränar på att använda den. Detta strider mot alla etablerade råd kring lavinsäkerhet. Vid en lavinolycka är tiden kritisk. För att kunna hantera situationen krävs inte bara rätt utrustning, utan också kunskaper om hur den ska användas. Av de skoterförare som ibland eller ofta kör i lavinterräng värderar bara tre av tio sin egen kunskap om laviner som god.

I Kanada har antalet snöskoterutlösta laviner ökat kraftigt de senaste åren. Från att tidigare ha utgjort en blygsam andel av dem som omkommer eller skadats allvarligt i lavinolyckor, har snöskoteråkarna under senare år blivit den enskilt största gruppen i statistiken. Mycket talar för att utvecklingen i Sverige kan vara på väg åt samma håll.

– Det finns ett glapp mellan många snöskoterförares beteende och deras lavinkunskaper som behöver överbryggas. Den ökande friåkningstrenden tillsammans med allt lättare och starkare snöskotrar både lockar och kan bidra till ökat risktagande, säger Per-Olov Wikberg.

Studien i sin helhet kommer att sammanställas i en rapport som presenteras senare under året.

Om undersökningen: Under februari och mars 2014 genomförde Fjällsäkerhetsrådet en enkätundersökning i samarbete med Nationella Snöskoterrådet och snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Sammanlagt besvarades enkäten av 2917 snöskoterförare i hela landet.

Se urval av statistiken

Kontaktperson: Per-Olov Wikberg