Allt fler nobbar alkohol i samband med snöskoterkörning

2014-04-15

Omkring hundra snöskoterrelaterade dödsfall har inträffat i Sverige de senaste tio åren. Historiskt sett har alkohol funnits med i mer än varannan snöskoterolycka med dödlig utgång, men nu tycks sundare attityder vara på väg att etableras. En ny enkät till snöskoterförare i hela landet visar att många unga betraktar alkohol i samband med snöskoterkörning som något som främst förekommer bland äldre. Inställningen till alkohol har blivit mer restriktiv i alla åldrar. Det bådar gott inför påskhelgen, som innebär högsäsong för snöskoteråkande i fjällen. April är den månad då flest snöskoterolyckor brukar inträffa.

Fjällsäkerhetsrådet och Nationella snöskoterrådet har tillsammans med snöskotertidningarna Snowrider och Snowmobile gått ut med en enkätundersökning som har besvarats av 3 000 snöskoterförare från hela landet, i alla åldrar.

De svarande tog ställning till påståendet "Det är okej att köra snöskoter även om man har druckit alkohol". Drygt nio av tio tar avstånd från detta. På frågan hur "de flesta man känner" ser på samma påstående svarar åtta av tio på samma sätt, det vill säga de flesta man känner tar avstånd från snöskoterkörning när man har druckit alkohol.

Statistik från snöskoterns relativt korta historia visar att alkohol har varit inblandad i drygt varannan olycka med dödlig utgång i Sverige. I denna grupp omkomna har den genomsnittliga halten alkohol i blodet varit hela 1,9 promille. Gränsen för rattfylleri är 0,2, för grovt rattfylleri är den 1,0 promille.

Men nu tycks Snöskotersverige vara på väg i rätt riktning. På frågan hur man anser att synen på alkohol i samband med snöskoterkörning har förändrats under de senaste tio åren svarar två av tre att attityderna har blivit "mindre" eller "mycket mindre" tillåtande. Bland förare över femtio år är motsvarande andel hela fyra av fem.

En mångfald av kommentarer i enkäten visar att alkohol engagerar Snöskotersverige. "Nolltolerans" är ett återkommande begrepp. Några menar att det är turister på tillfällig snöskotersemester som har fel attityder; att "riktiga snöskoterförare" aldrig skulle köra med alkohol i blodet.

Bland enkätens yngre respondenter finns uppfattningen att fylleri på snöskoter främst är något som förekommer bland äldre snöskoterförare, ofta i samband med pimpelfiske. Även om enkäten inte ger något vetenskapligt stöd för påståendet så kan det noteras att vart tredje dödsfall på snöskoter inträffar i anslutning till körning på sjöisar och att det typiska offret är en drygt fyrtioårig man.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi tycks vara på rätt väg när det gäller svenska snöskoterförares syn på alkohol. Krav på förarbevis för snöskoter och allt fler riktade nykterhetskontroller spelar sannolikt en roll i sammanhanget. Generella samhällstrender och allmänt bättre kunskaper om sambandet mellan alkohol och trafikolyckor likaså.

Men vi kan inte slå oss till ro med detta. Alkoholrelaterade snöskoterolyckor inträffar varje vinter och en av tolv respondenter i enkäten menar att det är okej att köra när man har druckit alkohol. Det är alldeles för många; målet är nolltolerans.

Vi vill uppmuntra den stora majoritet som tar avstånd från alkohol i samband med snöskoterkörning att tala öppet om frågan. Man talar ofta om att föräldrar bör ta upp riskerna med alkohol med sina barn – i det här fallet finns det sannolikt skäl för en del föräldrar att lyssna på sina barn.

Statistiskt sett inträffar var fjärde dödsolycka på snöskoter i april, vilket gör månaden till årets mest olycksdrabbade. Snart packar tusentals familjer väskorna och beger sig till fjällen över påsken. Låt oss gemensamt verka för att april 2014 blir en både nykter och säker snöskotermånad!

Eva Thörnelöf
Ordförande, Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd

Per-Olov Wikberg
Nationell samordnare, Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd

Stephen Jerand
Länspolismästare i Jämtlands län och Rikspolisstyrelsens ledamot i Fjällsäkerhetsrådet

Matts Nilsson
Nationell samordnare för fjällräddningen vid Polisflyget/Rikskriminalpolisen

Mikael Johansson
Generalsekreterare, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED)
och ledamot i Fjällsäkerhetsrådet

Björn Friström
Ansvarig utgivare för snöskotertidningarna Snowrider och Snowmobile

Stefan Sund
Chefredaktör, Snowmobile

Pressbilder(fria för publicering, ange Fjällsäkerhetsrådet)

Länk till dropbox med pressbilder