Orterna som får landets första lavinprognoser

2011-02-09

Abisko, Hemavan och Årefjällen är de  tre fjällområden som nu får landets första lavinprognoser. Detaljerade lokala väderprognoser, i kombination med rapporter från områdets nyutbildade lavinobservatörer, ligger till grund för en kvalificerad bedömning av lavinläget för flera dagar framåt.

– Från och med i morgon torsdag kan besökare av Abisko/Riksgränsfjällen, Hemavan och Årefjällen,  väga in förväntad lavinrisk när de planerar sina turer, säger Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet som ansvarar för lavinprognoserna tillsammans med SMHI. 
 
Prognoserna kommer att distribueras elektroniskt och vara tillgängliga bland annat på Fjällsäkerhetsrådets webbplats och Facebooksida.

Behovet av lavinsäkerhetsinformation utanför skidanläggningarna ökar i takt med ett växande intresse för friluftsliv i fjällterräng utanför preparerade områden. De flesta svenska skidanläggningar i fjällområdet rapporterar sedan länge aktuell lavinrisk på en enkel femgradig skala. De prognoser som nu introduceras är mer exakta, omfattar större områden och gäller flera dagar framåt. Utvecklingen sker i samarbete med experter från Kanada och Schweiz, som har lång erfarenhet av lavinprognosarbete.

Lavinprognoserna baseras på avancerade väderdata och observationer i fjällen. I de 3 områdena arbetar nu ett antal nyutbildade observatörer med att kontinuerligt förse områdets lavinexpert med uppgifter exempelvis om snöns karaktär, djup, skiktningar och hållfasthet. I kombination med detaljerade lokala fjällväderprognoser från SMHI utgör observationerna underlag för kvalificerade bedömningar av lavinrisken under de kommande dagarna.

– Nyttan med de nya lavinprognoserna blir dubbel. Förutom att fjällens besökare får underlag för att planera sina turer och undvika riskabla områden tror vi också att de generella kunskaperna ökar kring hur man bör bete sig när det råder lavinfara, säger Per-Olov Wikberg

För mer information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79