Diplomerade skoteruthyrare ska öka säkerheten i fjällen

2010-11-25

En ny utbildning av snöskoteruthyrare ska öka säkerheten i fjäll- och skidområden. Diplomerade uthyrare kommer bland annat erbjuda alkotester och ge tydliga säkerhetsinstruktioner. Det är Fjällsäkerhetsrådets viktigaste budskap på årets ”Snöskoterriksdag” som äger rum i helgen. Utbildningarna inleds nu, med start i Jämtland och Dalarna. 

– Genom att alltid erbjuda bra utrustning och ge anpassade instruktioner kan uthyrarna bidra till ett större säkerhetsmedvetande och därmed färre olyckor, säger Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet.

De senaste fem vintrarna har drygt 60 personer omkommit och över 500 skadats i skoterolyckor i landet. Det är ett av skälen till att Fjällsäkerhetsrådet i samverkan med Nationella Snöskoterrådet har tagit fram den nya utbildningen. Uthyrarna möter många kunder som i sin tur blir viktiga vidareförmedlare av säkerhetskunskap.

Representanter från polis, fjällräddning, sjukvård, länsstyrelser och lokala fjällsäkerhetskommittéer deltar i utbildningarna. De första utbildningstillfällena sker i Dalarna och Jämtland i början av december, och med start i januari kommer utbildningen erbjudas till snöskoteruthyrare i Västerbotten och Norrbotten.

Diplomerade snöskoteruthyrare ska känna till vilka lagar och regler som gäller för snöskoteråkning och kunna förmedla detta till kunden. De ska ge tydlig säkerhetsinformation anpassad efter varje förares kunskapsnivå och vid behov tillhandahålla bland annat kartor, hjälm och varma kläder. Varje uthyrare ska också ha utrustning för alkotest – om testet är frivilligt eller obligatoriskt avgör de enskilda uthyrarna. 

– Utbildning och diplomering av snöskoteruthyrare har efterfrågats både av branschen själv och av turistorganisationer. Vårt mål är att samtliga snöskoteruthyrare i fjällområdet ska ha genomgått utbildningen och vara diplomerade inom två år, säger Per-Olov Wikberg.

Fjällsäkerhetsrådet och Nationella Snöskoterrådet informerar om den nya utbildningen på SNOFED:s snöskoterriksdag, som hålls i Idre i Dalarna nu i helgen. Diplomerade snöskoteruthyrare kommer att kännas igen på ett särskilt emblem vid entréer och på snöskotrar. 
För mer information, kontakta:

Per-Olov Wikberg
Samordnare för Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket

E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79