Fjällsäkerhetsrådet kartlägger lavinterräng

2013-01-12

Var kan man åka skidor och snöskoter utan att utsätta sig för lavinfara – det undrar många vinterbesökare i fjällen. För att hjälpa till att svara på den frågan påbörjar Fjällsäkerhetsrådet i dagarna en kartläggning av lavinterräng i svenska fjällen, med start i Åre och västra Jämtlandsfjällen. Senare i vinter fortsätter arbetet i Hemavan, Abisko/Riksgränsen samt Kebnekaise.

Varje år omkommer två till tre svenskar i laviner. De flesta av dem förolyckas utomlands, men många tillbud sker även i Sverige. Den nya kartläggningen av lavinterräng hjälper fjällens besökare att skilja farliga områden från säkra. Projektet är en viktig del av Fjällsäkerhetsrådets satsning på förebyggande lavinsäkerhetsarbete.

 – Allt fler topptursåkare och snöskoteråkare rör sig i brant och lavinfarlig terräng så vi behöver jobba förebyggande och inte bara vara reaktiva efter olyckor, säger Per -Olov Wikberg som är samordnare för Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

Kartläggningen av lavinterräng ska presenteras för allmänheten på flera sätt. Dels ska populära platser för offpiståkning och andra högfjällsturer delas in i klasser efter hur lavinfarliga de bedöms vara, dels ska kända lavinstråk presenteras i översiktsbilder över fjällområdena. All information blir fritt tillgänglig både i tryckt form och på webben.

Lavinterräng  i Kebnekaise

I projektet ingår även att utvärdera hur olika fjällbesökare uppfattar informationen. Förhoppningen är att kartläggningen av lavinterräng blir ett steg på vägen mot bättre kunskaper, att människor lär sig att på egen hand skilja på säker och farlig terräng. 

– Svenska skid- och snöskoteråkare behöver bli bättre på att bedöma var i terrängen det kan vara lavinfarligt. Den här vintern tar det inledda arbetet med lavinprognoser i svenska fjällen en paus, men vi räknar med att det återupptas i framtden. I kombination med den nya terrängklassningen kommer lavinprognoserna att ge en bra bild av lavinfaran, säger Per-Olov Wikberg.