Fler barnfamiljer och oerfarna besöker sommarfjällen

2014-08-18

Sju av tio fjälldestinationer och fjällstationer räknar med att antalet vandrare, löpare och cyklister i fjällen ökar denna sommar och höst – nära 700 000 besökare från både Sverige och andra länder väntas under vandringssäsongen i sommar och höst. En trend är att gruppen ovana besökare växer och att säkerhetsmedvetandet sjunker. Det visar en ny enkät-undersökning från Fjällsäkerhetsrådet.


– Det är glädjande att fjällen lockar fler besökare och nya grupper av människor. Det är samtidigt viktigt att även ovana besökare får med sig de kunskaper och den utrustning som behövs för en trygg och säker fjällvistelse, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

Fjällsäkerhetsrådet har genomfört en enkätundersökning om besöks- och aktivitetsutvecklingen i fjällen. Bland de svarande finns destinationerna Åre och Vemdalen samt STF:s största fjällstationer i såväl södra som norra delen av fjällkedjan. En bred majoritet av de drygt tjugo svarande bedömer att besöksantalet kommer att bli större den här säsongen, jämfört med fjolåret.

Drygt hälften uppger att antalet utländska besökare har ökat under den senaste femårsperioden, en annan trend är att antalet barnfamiljer i fjällen ökar.

– Att ta med barnen till fjällen kan skapa ett friluftsintresse för livet, om de första upplevelserna blir positiva. Planera på barnens villkor och anpassa aktiviteterna efter deras förutsättningar. Rör er i korta etapper. Låt gärna barnen bära sin egen packning men se till att den inte är för tung, säger Per-Olov Wikberg.

Fjällsäkerhetsrådets enkät visar också att antalet ovana besökare ökar i fjällen. En dryg tredjedel av de svarande destinationsbolagen och fjällstationerna bedömer att säkerhetsmedvetandet har försämrats något eller mycket bland deras gäster. Bara var tionde uppger att säkerhetsmedvetandet har förbättrats.

Här följer sex tips från Fjällsäkerhetsrådet, för en tryggare vistelse i sommar- och höstfjällen.

Välj rätt utrustning.

Ta med kläder som klarar snabba omslag i väderleken. Ryggsäcken ska inte packas för tung. På Fjällsäkerhetsrådets webbplats finns checklistor med tips på lämplig utrustning för olika aktiviteter.

Lämna färdmeddelande.

Det är viktigt att någon känner till er planerade färdväg och när ni räknar med att komma tillbaka. Berätta för en vän, en släkting eller någon annan som kan slå larm om ni inte skulle återvända som planerat.

Anpassa turen efter vädret.

Vädret kan slå om hastigt i fjällen. Ta del av lokala och aktuella väderprognoser. Respektera alltid utfärdade fjällvädervarningar.

Följ markerade leder.

Ledsystemet i fjällen är väl utbyggt och bidrar till ökad säkerhet. De flesta gör klokt i att följa lederna, det gör det enklare att hitta och är ett säkrare alternativ om ni av någon anledning skulle behöva hjälp.

Ta med karta och kompass.

Se till att kartan är aktuell. Användning av kompass kräver kunskaper – instruktioner finns på Fjällsäkerhetsrådets webbplats. Använd gärna GPS, men tänk på att mobiltäckning ofta saknas i fjällen och att batterier kan laddas ur snabbt, särskilt när det är kallt.

Rådfråga erfarna.

Människor som ofta vistas i fjällen kan ge viktig information. Både fjällstationer och fjällsäkerhetskommittéer har kunskaper om sina omgivningar. Ta kontakt och ställ frågor som underlättar er planering.

Läs mer på Fjällsäkerhetsrådets www.fjallsakerhetsradet.se om checklistor med tips på lämplig packning och kontaktuppgifter till fjällsäkerhetskommittéer.