Framtidens telekommunikationer i fjällen diskuteras i Gällivare

2012-10-22

En nationell konferens kring fjällsäkerhet inleds i morgon tisdag i Gällivare. På konferensen kommer bland annat de framtida telekommunikationerna i fjällen att diskuteras, utbildningar i friluftsliv/fjällsäkerhet av grundskoleelever, några av årets mest uppmärksammade fjällräddningsuppdrag samt information kring världsarvet Laponia ur ett fjällsäkerhetsperspektiv.

                   -   Tillgången på telekommunikationer i fjällen, att de är tillgängliga och funktionella kan i händelse av olycka vara livsavgörande.  Det är av stort värde för fjällsäkerhetsarbetet att vi får en nationell diskussion kring denna fråga och även andra relaterade frågor på de nationella fjällsäkerhetsdagarna – säger Per-Erik Turtola , ordförande för Gällivare Fjällsäkerhetskommitté. 

Varje år inträffar ett antal tillbud och olyckor i svenska fjällen.  Att kunna uppleva fjällen på ett tryggt sätt kräver bra förberedelser, rätt kunskaper samt bra utrustning. Polisens hjälptelefoner finns idag strategiskt utplacerade i vindskydd och fjällstugor men systemet är föråldrat och behöver förnyas. Övriga möjligheter till telekommunikation i fjällen varierar och på de nationella fjällsäkerhetsdagarna kommer bland annat möjligheten att införa nya tekniklösningar att diskuteras.

                -   Väl fungerande telekommunikationer är av avsevärd betydelse för att kunna larma fjällräddningen eller anhöriga om olyckan skulle vara framme. Vi ser fram emot att lyfta frågan på de nationella fjällsäkerhetsdagarna tillsammans med andra viktiga framtidsfrågor inom fjällsäkerhetsarbetet.   Syftet med arbetet är att förebygga framtida tillbud och olyckor och att medverka till att både barn, ungdomar och vuxna skall kunna känna sig tryggare i sin fjällvistelse och därigenom bidra till en positiv utveckling av turismen och friluftslivet i fjällen - säger Per-Olov Wikberg, Samordnare vid Fjällsäkerhetsrådet

De nationella fjällsäkerhetsdagarna arrangeras av Gällivare Fjällsäkerhetskommitte och bland deltagarna och föreläsare kan nämnas representanter från Naturvårdsverket, Fjällsäkerhetsrådet, Rikspolisstyrelsen, Skolverket, Fjällräddningen, Laponiatjuottjudus, Länsstyrelsen i Norrbotten, fjällsäkerhetskommittéer/föreningar samt fjällkommunerna.

 För mer information

Per-Erik Turtola, Ordförande Gällivare Fjällsäkerhetskommitte
E-post pe.turtola@tele2.se
Tel. 0970-12235, 070-6012429

Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 070-395 68 86