Landets fjällkommuner uppmuntras delta i världskongress om fjällsäkerhet

2011-09-12

Sveriges anses vara världsledande inom förebyggande fjällsäkerhetsarbete, men allt fler och alltmer äventyrliga fjällbesökare innebär nya utmaningar. I oktober hålls världens största kongress om fjällsäkerhet och fjällräddning i Åre, med deltagare från 35 länder.  Vi vill uppmuntra fjällkommunerna i landet att besöka kongressen – för att vidga och stärka kompetensen på fjällsäkerhetsområdet.

Den svenska fjällkedjan, som till ytan är större än Alperna, blir ett allt populärare resmål i takt med att intresset för naturturism och friluftsliv växer. Trots ett kraftigt ökat antal fjällbesökare är olyckorna fortfarande relativt få i förhållande till andra jämförbara länder.

Vi bör dock inte slå oss till ro med detta – med allt fler och alltmer äventyrliga fjällbesökare ökar också behovet av säkerhetsåtgärder, det gäller såväl förebyggande arbete som kapacitet för utryckningar och räddningsinsatser vid tillbud och olyckor.

Vi har ett gott utgångsläge – Sverige anses vara bäst i världen på förebyggande fjällsäkerhetsarbete. En viktig nyckel till våra framgångar är en lång tradition av effektiv samverkan. Fjällsäkerhetsrådet, som sorterar under Naturvårdsverket, har till uppgift att samordna olika aktörer såsom polis, fjällräddning, myndigheter och företag inom turismsektorn. Ett exempel på värdefull samverkan är att många grundskolor i fjällänen anordnar temadagar i fjällsäkerhet, under ledning av de lokala fjällsäkerhetskommittéer som har en nyckelroll i arbetet.

Det finns ett väl utvecklat internationellt samarbete. Lavinexperter från Kanada och Schweiz bistår med utveckling och utvärdering av de nya lavinprognoser som har pilottestats i vissa svenska fjällområden under föregående vinter. Fjällsäkerhetsrådet och SMHI står bakom lavinprognoserna, som ger ett helt nytt och värdefullt kunskapsunderlag inför fjällturen. Nytt är även en säkerhetsutbildning och diplomering av snöskoteruthyrare, som höjer säkerhetsnivån i fjällen.

Vi vill bli ännu bättre. Alla fjällkommuner i landet län har fått en inbjudan att delta i världens största kongress för fjällsäkerhet och fjällräddning, som hålls i Åre den 19-22 oktober. Civila Fjällräddarnas Riksorganisation, Polisen och Naturvårdsverket står värd för kongressen. Huvudsyftet är att deltagarna från sammanlagt 35 nationer ska dela med sig av egna, och ta del av andras, erfarenheter av exempelvis lavinräddning, markbaserad fjällräddning, flygräddning, behandling av personskador i terräng samt insatser för ett effektivt förebyggande fjällsäkerhetsarbete.

Det är viktigt att kommunerna tar aktiv del i det lokala fjällsäkerhetsarbetet och håller sig informerade om utvecklingen på området.  Därför hälsar vi företrädare för landets fjällkommuner varmt välkomna till Åre i slutet av oktober – tillsammans kan vi bidra till att den växande skaran besökare av våra fjäll får en upplevelse som är både härlig och trygg!

Eva Thörnelöf, ordförande Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd
Per-Olov Wikberg, samordnare Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd
Matts Nilsson, Rikskriminalpolisens samordnare för fjällräddningen
Kent Herrström, ordförande Civila Fjällräddarnas Riksorganisation