Lavinappar kan ge falsk trygghet för skidåkare

2013-11-15

Nu när skidsäsongen börjat varnas i en ny studie för mobilappar som är avsedda att användas som del av lavinsäkerhets-utrustningen. Ett flertal brister gör att de inte kan ersätta traditionella lavinsändare, enligt studien. Samtidigt visar en enkät bland svenska offpiståkare att tveksamheten är stor när det gäller att ersätta lavinsändare med lavinappar.

Den gångna vintern omkom sju svenska skidåkare i lavinolyckor. Det var den mest olycksdrabbade säsongen på mer än 15 år. Redan nu har skidsäsongen inletts på många håll, både i Sverige och i Alperna, och frågor om lavinsäkerhet har därför stor aktualitet.

‒ Lavinsäkerhet handlar om kunskap, omdöme och utrustning. Det har nu kommit ett antal lavinappar på marknaden som säljs billigt. Men man ska vara medveten om att en smartphone inte på långa vägar är en fullgod ersättning för traditionella lavinsändare, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

En färsk studie från Canadian Avalanche Centre visar på flera allvarliga brister hos de testade apparna och organisationen har därför gått ut med rekommendationen att de nya mobilapparna inte kan ersätta en traditionell lavinsändare (transceiver). Bristerna som påpekas avser bland annat att apparna varken i är kompatibla med varandra eller med lavinsändare, att den signal som avges via smartphonen försvagas kraftigt under snö och att GPS-signalen har en betydligt sämre precision än lavinsändarens signal.

Fjällsäkerhetsrådet och skidsajten Freeride.se genomförde tidigare i år en enkätundersökning, där drygt tusen svenska offpiståkare bland annat fick frågan om de var beredda att använda en lavinapp istället för en lavinsändare. Svaren var tydliga – bara en av tio var beredda att göra det. Drygt sex av tio kunde absolut inte tänka sig att göra det.

‒ Tekniken är fortfarande under utveckling och det är därför både sunt och naturligt att inställningen hos åkarna är tvekande. En lavinapp är bättre än ingen utrustning alls men för den som rör sig i lavinfarlig terräng är de inget alternativ till en riktig lavinsändare, säger Per-Olov Wikberg.

Läs mer om studien från Canadian Avalance Centre: http://www.avalanche.ca/cac/avalanche-search-apps-review

Om Fjällsäkerhetsrådets enkätundersökning: Drygt tusen svenska offpiståkare svarade på en webbenkät om offpiståkning och lavinsäkerhet i slutet av april 2013 på freeride.se, Sveriges största sajt för skidåkning. Resultaten presenteras i sin helhet i en rapport i mitten av december. En av frågorna handlade om lavinappar och resultaten av denna redovisas här nedan.

För mer information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79