Lavinprognoser för hela fjällkedjan i vinter

2011-12-29

I  början av februari kommer lavinprognoser för hela den svenska fjällkedjan att kunna presenteras, från Treriksröset i norr till Sälen i söder. Riskerna – och behovet av lavinkunskaper – ökar i takt med att intresset för friluftsliv och snöskoteråkning i offpistterräng växer.

– De nya lavinprognoserna innebär att alla som rör sig utanför de alpina skidanläggningarna kommer att kunna väga in aktuell lavinrisk samt hur risken utvecklas för de kommande dagarna inför planeringen av turen. Detta är en mycket viktig utveckling av svenskt fjällsäkerhetsarbete, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet.

Lavinprognoserna kommer att publiceras på Fjällsäkerhetsrådets webbplats varje torsdag, med start den 9 februari. Prognoserna ger en god indikation på lavinrisk under de närmaste dagarna, och blir ett viktigt komplement till eget gott omdöme samt kunskaper om hur man bör bete sig när man färdas inom lavinfarlig terräng.Lavinprognosarbetet bygger på djupgående samarbeten med motsvarande norska och kanadensiska lavinprognosprogram. Systemet pilottestades i vissa svenska fjällområden förra säsongen och introduceras i hela fjällkedjan den här vintern. Lavinprognoserna är fortsatt under utveckling och kommer att kunna förbättras än mer till nästa vinter. Till grund för prognoserna ligger bland annat detaljerade väderdata från SMHI tillsammans med information från ett omfattande nätverk av observatörer och lavintekniker i fjällen.

De senaste 10 åren har minst 24 svenska medborgare omkommit i lavinrelaterade olyckor. Merparten av dem har förolyckats utomlands. I hela världen har under samma period över 1 600 personer omkommit.

– Vi räknar med dubbel nytta av lavinprognoserna, förutom att fjällens besökare får ett bra underlag för att planera sina turer och undvika riskabla områden tror vi också att de generella kunskaperna ökar kring hur man bör bete sig när det råder lavinfara, säger  Per-Olov Wikberg

För mer information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79