Lavinprognoser för hela svenska fjällkedjan introduceras

2012-02-09

I eftermiddag, inför första sportlovsveckan, presenterar Fjällsäkerhetsrådet för första gången lavinprognoser för hela den svenska fjällkedjan. De nya prognoserna, som uppdateras en gång i veckan, blir ett viktigt stöd till det växande antal fjällbesökare som rör sig i områden som kan vara lavinfarliga. Syftet är även att öka allmänhetens generella kunskaper om laviner och hur man undviker tillbud och olyckor.

– Med hjälp av de nya lavinprognoserna kan alla som rör sig utanför skidanläggningarna väga in de närmaste dagarnas lavinrisk när de planerar sina turer, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet.

Lavinprognoserna publiceras på webbplatsen www.lavinprognoser.se varje torsdag eftermiddag, med start i dag den 9 februari. En mobilanpassad presentation är under utveckling.

Prognoserna baseras på detaljerade väderprognoser från SMHI, som vägs samman med observationer från lavintekniker, fjällräddning, personal på skidanläggningar, stugvärdar och naturbevakare längs hela fjällkedjan. Fjällsäkerhetsrådets lavinexperter sammanställer, tolkar och presenterar informationen i form av lavinprognoser för hela fjällkedjan, uppdelad i 21 områden.

Lavinprognosarbetet bygger även på djupgående samarbeten med motsvarande norska och kanadensiska lavinprognosprogram. Bedömd lavinrisk kommer att rapporteras enligt en femgradig internationell skala, som anger lavinrisken från 1-5 eller från ”liten” till ”extrem”, tillsammans med fördjupad information både nationellt och regionalt. (Se bilagd pdf för en grafisk presentation.)

De senaste tio åren har minst 25 svenska medborgare omkommit i lavinrelaterade olyckor, varav merparten har skett utomlands. Den senaste dödsolyckan inträffade tidigare denna vecka, då en pistör i Tänndalen i Härjedalen drogs med i en lavin i samband med en rutinkontroll av lavinsäkerheten.

Mer om lavinprognoserna finns här: www.lavinprognoser.se