Lavinprognoserna kan ge säkrare sportlov i fjällen

2016-02-26

Hittills i vinter har minst tio personer varit inblandade i olika lavintillbud i de svenska fjällen, vilket betecknas som ovanligt många. Risken för fler incidenter är stor då över 400,000 personer väntas besöka fjällen i samband med de kommande sportlovsveckorna. Ett antal av dem är skidåkare eller snöskoterförare som vill testa lössnöåkning utanför pister och leder. Att ta del av de nya lavinprognoserna är ett bra sätt att lära sig mer om laviner och att undvika farliga platser.

– Minst 10 personer har varit involverade i lavinolyckor hittills i vinter i de svenska fjällen, men lyckligtvis har ingen förolyckats. Vi befarar att det kan ske fler olyckor nu under sportlovet, när många och ofta oerfarna skidåkare och snöskoterförare lockas till brant och potentiellt lavinfarlig terräng, säger Per-Olov Wikberg, projektledare för Naturvårdsverkets lavinprognosprojekt.

Den här vintern har Naturvårdsverket påbörjat en etablering av lavinprognoser för de mest välbesökta delarna av den svenska fjällkedjan i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Lavinprognoserna ger en samlad bedömning av lavinfaran tre dagar framåt, inklusive råd om hur man kan färdas i berörd fjällterräng utan att utsätta sig för onödiga risker. Man får även en beskrivning av vad lavinfaran beror på samt vilka väderstreck och på vilka höjder i terrängen laviner är mest sannolika samt hur stora de förväntas vara. Genom att aktivt ta del av lavinprognoserna hoppas Naturvårdsverket att detta ska bidra till en allmän kunskapsuppbyggnad kring laviner och att fler tar del av och kan förstå innebörden av lavinprognoser även i andra bergsländer.

– Statistiskt sett omkommer två till tre svenskar varje år i lavinolyckor, vilket är fler än i många jämförbara länder. Vi hoppas att lavinprognoserna ska bidra till att höja svenskarnas generella lavinkunskaper och hjälpa alla som rör sig i potentiellt lavinfarlig terräng att fatta klokare beslut kring säkra vägval och vilka tidpunkter man bör undvika att färdas i lavinterräng, säger Per-Olov Wikberg.

Nya prognoser presenteras varje dag klockan 17.00 på www.lavinprognoser.se. Om en oväntad väderutveckling sker under natten, vilken kan påverka lavinfaran, uppdateras prognosen redan på morgonen.

Vill man vara trygg och säker på vinterfjället är det enklaste sättet att om möjligt undvika lavinfarlig terräng. Detta gör man enklast genom att följa markerade leder, pistade nedfarter och att undvika sluttningar som är brantare än 25 grader där mycket snö samlats.

Men även den mest erfarna skid- eller snöskoteråkaren kan överraskas av laviner. För att undvika olyckor finns det några viktiga tumregler:

• Undvik om möjligt branta snöfält dagarna efter kraftiga snöfall, hård vind eller kraftigt stigande temperatur. De flesta laviner inträffar dygnet efter ett kraftigt snöoväder.
• Om möjligt undvik att korsa orörda snöfält i brant terräng.
• Om ni är många, åk en i taget, håll koll på varandra och stanna på säkra platser. Det är dina kamrater som har den största chansen att rädda dig om olyckan är framme.
• Att följa bergskammar och bergsryggar är ofta det säkraste vägvalet.
• Åk aldrig så att du belastar snötäcket ovanför en annan skidåkare.
• Om du ofta är ute med kompisar på offpist-turer och speciellt där du åker i brantare terräng behöver alla i gruppen har god kunskap om snö och laviner och vad man gör om en lavin utlöses. En personlig lavinsändare, en spade och en hopfällbar lavinsond tillsammans med välutbildade turkompisar som vet vad som skall göras räddar liv om olyckan är framme.
• Om du befinner dig utanför lavinen koncentrera dig på att minnas de platser där eventuellt andra personer tagits av lavinen och märk ut där du såg dem senast och sätt igång och sök! Det är bråttom, snabb kamraträddning är den effektivaste insatsen.
• Larma räddningstjänsten på 112 om det kan ske utan att det omedelbara sökandet fördröjs.