Nu kommer de första lavinprognoserna för svenska fjällen

2011-02-03

I slutet av nästa vecka presenteras de första lavinprognoserna för de svenska fjällen. Inledningsvis berörs fjällområden i anslutning till Abisko, Hemavan och Åre, där besökarna nu kommer att kunna planera sina fjällturer med stöd av prognoser som beskriver förväntad utveckling av lavinfaran. Prognoserna kommer att uppdateras varje vecka och baseras dels på expertbedömningar ute på fjället, dels på detaljerade lokala väderprognoser.

– Sedan en tid tillbaka har snöläget och risken för laviner inventerats av lavinexperter och nu publicerar vi de första lavinprognoserna i tre fjällområden. Behovet av lavinsäkerhetsinformation utanför skidanläggningarna ökar i takt med det växande intresset för friluftsliv i fjällterräng utanför preparerade områden, säger Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet som leder projektet.

De flesta svenska skidanläggningar i fjällområdet rapporterar sedan länge aktuell lavinfara på en enkel femgradig skala. De prognoser som nu introduceras är mer exakta, omfattar större områden och gäller flera dagar framåt. Utvecklingen sker i samarbete med experter från Kanada och Schweiz, som har lång erfarenhet av lavinprognosarbete.

De första lavinprognoserna som nu presenteras berör tre fjällområden, vilka ligger i anslutning till Abisko och Riksgränsen, Hemavan samt Åreskutan inklusive Snasahögarna. Prognoserna kommer att distribueras elektroniskt och vara tillgängliga bland annat på Fjällsäkerhetsrådets webbplats och Facebooksida. Lavinprognoserna baseras på observationer i fjällen i kombination med avancerade väderdata. Det finns nu ett 40-tal nyutbildade observatörer – vilka inför nästa vintersäsong beräknas ha blivit betydligt fler.

Observatörerna kommer kontinuerligt att förse varje områdes lavinexpert med uppgifter exempelvis om snöns karaktär, djup, skiktningar och stabilitet. Tillsammans med detaljerade lokala fjällväderprognoser från SMHI utgör observationerna underlag för kvalificerade bedömningar av lavinfaran under de kommande dagarna.

Enligt preliminär statistik omkommer sex till tio svenskar i lavinrelaterade olyckor årligen, och betydligt fler skadas. Merparten av dessa dödsfall och olyckstillbud sker i andra länder och därför är det även viktigt att höja de allmänna kunskaperna om laviner och lavinsäkerhet även bland svenskar som åker utomlands.

– Nyttan med de nya lavinprognoserna blir dubbel. Förutom att fjällens besökare får ett betydligt bättre underlag för att planera sina turer och undvika riskabla områden tror vi också att de generella kunskaperna ökar kring hur man bör bete sig när det råder lavinfara, säger Per-Olov Wikberg.