Nästa lavinoffer sannolikt en skoteråkare

2011-10-21

Den senaste lavinolyckan med dödlig utgång i Sverige drabbade en snöskoteråkare. Med stor sannolikhet kommer en eller flera skoteråkare att vara inblandade även i nästa allvarliga lavinolycka. I Kanada omkommer numera fler skoteråkare än skidåkare i lavinolyckor – hur trenden ska kunna brytas är ett hett ämne under världens största kongress om fjällsäkerhet som just nu pågår i Åre.

– Utbudet av allt starkare snöskotrar gör att man numera med förrädisk enkelhet når fjällterräng som var otillgänglig för bara några år sedan. Många inser inte när deras körning innebär livsfara för både dem själva och övriga i sällskapet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet.

Världens största kongress om fjällsäkerhet och fjällräddning pågår just nu i Åre. Bland deltagarna från 28 länder finns bland annat den kanadensiske lavinexperten Ian Tomm, som under ett av fredagens seminarier i Åre underströk vikten av förebyggande säkerhetsarbete riktat mot skoteråkningen: ”Sverige kommer med all sannolikhet följa Kanadas exempel, med allt fler katastrofala lavinolyckor där snöskotrar är inblandade”, varnade han.

Ny statistik från Kanada visar att snöskoterutlösta laviner har ökat med en alarmerande hastighet de senaste åren. Från att tidigare ha utgjort en relativt blygsam andel av de som omkommit i lavinolyckor, har snöskoteråkarna nu både kommit ikapp och gått om skidåkarna i statistiken.

Till ”lavinkunskapens ABC” hör att man alltid ska ta sig fram i sällskap där varje individ vet hur man ska agera om en lavin utlöses. Var och en bör dessutom ha med sig tre redskap; en lavintransceiver som sänder ut eller tar emot signaler och gör det möjligt att spåra den som hamnat under snön, en hopfällbar lavinsond som trycks genom snötäcket under sökarbetet och en spade.

–  Vi kommer att arbeta på bred front för att förebygga skoterolyckor, bland annat genom att ge säkerhetsinformation på vår webbplats och i foldrar. Men varje skoteråkare som kör utanför preparerade leder och områden i fjällen ansvarar själv för att ha både de kunskaper och den utrustning som behövs, säger Per-Olov Wikberg.