Nya lavinprognoser ökar säkerheten i fjällen

2010-12-02

I vinter inleds ett pilotprojekt med lavinprognoser i de alltmer välbesökta svenska fjällen. Från och med sportloven kommer prognoser att finnas tillgängliga för några testområden. Det är Fjällsäkerhetsrådet i samarbete med SMHI som ligger bakom initiativet.

– Syftet med de nya lavinprognoserna, inklusive arbetet med att hålla dem uppdaterade, är att bidra till större försiktighet i områden med lavinrisker och att generellt höja lavinkunskaperna bland fjällens besökare, säger Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet.

Arbetet med att ta fram lavinprognoserna börjar med att lavinexperter gör bedömningar ute på fjället och testar snöns stabilitet. Inom varje område kommer ett antal observatörer finnas som kontinuerligt förser lavinexperterna med information. Utöver dessa observationer levererar SMHI speciella fjällväderprognoser som underlag för en sammanvägd bedömning av lavinrisken för de kommande dagarna och vilka rekommendationer som är lämpliga.

Motsvarande lavinprognoser görs redan i Alperna och Nordamerika. De kompletterar de dagliga bedömningar av aktuell lavinrisk som görs på många skidanläggningar. Lavinprognoserna är mer utförliga, täcker större områden och gäller för en längre tidsperiod.

Kvaliteten på lavinprognoserna beror på hur bra information som finns att tillgå, och det kommer därför att anordnas utbildningar av observatörer. Utbildningen riktas i första hand till personer som redan är verksamma i fjällmiljön, exempelvis länsstyrelsernas naturbevakare, fjällräddare, lokala fjällsäkerhetskommittéer, guider, pistörer och stugvärdar.

Lavinprognoserna kommer att utvecklas, testas och utvärderas under innevarande vinter för att tas i drift längs delar av den svenska fjällkedjan nästa vinter. Det svenska arbetet sker med stöd av experter från Kanada och Schweiz.

Enligt preliminär statistik omkommer sex till tio svenskar i lavinrelaterade olyckor årligen. Över 90 procent av dödsfallen sker i andra länder och därför är det viktigt att höja de allmänna kunskaperna kring laviner även bland svenskar som åker skidor utomlands.

– De nya lavinprognoserna har i sig ett stort utbildningsvärde och är ett efterlängtat och viktigt steg framåt för svenskt fjällsäkerhetsarbete, säger Per-Olov Wikberg.

För mer information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79

Nedladdning av pressbilder för fri användning