Nya medlemmar i Fjällsäkerhetsrådet 2011-2013

2011-10-17

Fjällens turismnäringar utvecklas och antalet besökare ökar, liksom intresset för äventyrliga aktiviteter utanför leder och preparerade områden. Fjällsäkerhetsrådet har en central och samordnande roll i fjällsäkerhetsarbetet. För att möta framtidens krav, och som ett led i en pågående modernisering av arbetsformerna, utökas nu rådet med företrädare för Konsumentverket och Fjälledareföreningen.

– Vi välkomnar Konsumentverket och Fjälledareföreningen som nya rådsmedlemmar. De kommer att ge viktiga bidrag i fjällsäkerhetsarbetet framöver, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet.

Fjällsäkerhetsrådet, som arbetar under Naturvårdsverket, består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad kunskap om fjällsäkerhet. Fjällsäkerhetsrådet har till uppgift att förebygga olyckor genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området.

Under de senaste åren har Fjällsäkerhetsrådet bland annat etablerat nationella standarder för fjälledare och säkerhetsdiplomerade snöskoteruthyrare samt påbörjat en utveckling av avancerade lavinprognoser, i samarbete med SMHI. En ny webbplats finns i drift på adressen www.fjallsakerhetsradet.se

För att möta framtidens behov har Fjällsäkerhetsrådet nu kompletterats med Konsumentverket och Fjälledareföreningen. Fram till och med utgången av 2013 har Fjällsäkerhetsrådet därmed följande sammansättning:

CIFRO (Civila Fjällräddarnas Riksorganisation) – Kent Herrström, ordförande

Friluftsfrämjandet – Susanne Du Rietz, fjällansvarig

Konsumentverket – Kerstin Jönsson, handläggare produktsäkerhet

Lantmäteriet – Hans Aurell, kartograf
Länsstyrelsen i Dalarnas län – Per Johansson, funktionssamordnare Naturvård

Länsstyrelsen i Jämtlands län – Ruben Johansson, biträdande enhetschef

Länsstyrelsen i Norrbottens län – Ronny Edin, enhetschef

Länsstyrelsen i Västerbotten län – Johan Renström, fältchef

Naturvårdsverket – Eva Thörnelöf, avdelningschef och Fjällsäkerhetsrådets ordförande
Rikspolisstyrelsen – Stephen Jerand, länspolischef

SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) – Hans Gerremo, vd

SMHI – Mats Johansson, meteorolog och gruppchef

SNOFED (Sveriges Snöskoterägares Riksförbund) – Peter Granåsen, ordförande

Svenska Bergsguideorganisationen – Johan Arnegård, bergsguide

Svenska Fjälledareföreningen – Urban Axelsson, ordförande

Svenska Samers Riksförbund – Jörgen Jonsson, ordförande

Svenska Turistföreningen – Magnus Ling, vd

För mer information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket

E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53

Mobil: 076-115 16 79

http://www.fjallsakerhetsradet.se/

  

Fjällsäkerhetsrådet består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad kunskap om fjällsäkerhet. Vår uppgift är att förebygga olyckor i fjällen genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området.  Fjällsäkerhetsrådet arbetar under Naturvårdsverket.