Nytt läromedel i fjällsäkerhet testas

2015-03-26

Ett nytt utbildningsmaterial i fjällsäkerhet avsett för grundskolans högstadium utvecklas just nu av Fjällsäkerhetsrådet. Utbildningen ska kunna ge elever i hela landet teoretiska grundkunskaper om de svenska fjällen och praktiska erfarenheter av hur en säker fjällvistelse kan planeras och genomföras. Just nu genomför årskurs 8 vid Hallens skola i Åre kommun en pilottest av utbildningsmaterialet.

– Det utbildningsmaterial vi nu arbetar med ska kunna användas från Skåne till Norrbotten. Att kunna hantera en fjällvistelse gör eleverna förberedda på många utmaningar man kan möta i naturen, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

Utbildningsmaterialet, som nu testas i en arbetsversion av årskurs 8 vid Hallens skola i Åre kommun, är uppbyggt utifrån att kunskaper i fjällsäkerhet är relevanta även utanför fjällen. Ett motsvarande uppföljande test planeras att genomföras i en skola utan omgivande fjällmiljö under våren.De lokala fjällsäkerhetskommittéerna i fjällområdena har utbildat skolelever i fjällsäkerhet under lång tid. Deras erfarenheter är en viktig utgångspunkt när det nya utbildningsmaterialet utvecklas. Som stöd i arbetet finns en referensgrupp med företrädare för Polisen och Fjällräddningen samt pedagogisk expertis från Gymnastik- och idrottshögskolan och erfarna utbildare inom fjällsäkerhet i grundskolan.

– Positiva möten med naturens utmaningar får unga människor att växa. Vi fokuserar mycket på hur noggrann planering, tålamod och gott samarbete kan göra en fjällvistelse trygg och behaglig även under ganska tuffa väderförhållanden, säger Mikael Boman, fjällvan lärare vid Myrvikens skola i Bergs kommun, medlem i kommunens lokala fjällsäkerhetskommitté och aktiv i referensgruppen som arbetar med utbildningsmaterialet.

Det utbildningsmaterial som just nu testas ska kunna användas såväl i klassrumsmiljö som utomhus, i fjällen eller i den närmiljö som står till buds. Materialet är utvecklat med idrottsläraren som tänkt huvudansvarig för genomförandet, men med möjligheter att även involvera flera andra ämneslärare, bland annat i biologi, historia och geografi.

För mer information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79

Mikael Boman, lärare vid Myrvikens skola i Bergs kommun, medlem i kommunens lokala fjällsäkerhetskommitté och aktiv i den referensgrupp som arbetar med utbildningsmaterialet.
Mobil: 070-236 04 89