Säkerhetsbesiktning av Kebnekaise inleds i dag

2012-08-01

I dag onsdag, inleds en säkerhetsbesiktning av Kebnekaisemassivet, Sveriges högsta fjällområde. Anledningen är bland annat att flera besökare skadats i området de senaste åren, framförallt sommartid. Kiruna Fjällsäkerhetskommitte i samverkan med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Norrbotten, Svenska Turistföreningen samt Polis och Fjällräddning kommer därför att genomföra en säkerhetsbesiktning av befintliga leder och potentiellt farliga passager i syfte att förebygga framtida tillbud och olyckor.

– Det är mycket positivt och av stort intresse för det rörliga friluftslivet att fjällmassivet kring Kebnekaise lockar allt fler besökare. Varje år inträffar dock både tillbud och olyckor i samband med toppbestigningar i området. Att genomföra en framgångsrik toppbestigning i den högalpina miljön som Kebnekaisemassivet innebär kräver bra förberedelser och rätt kunskaper samt bra utrustning. Känner man sig osäker så rekommenderar vi att man anlitar en bergsguide eller annan motsvarande kompetens säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

De pågående klimatförändringarna förväntas att inom ett par år medföra att Kebnekaises sydtopp, vilken består av en glaciär, inte längre är Sveriges högsta fjäll. Med en smältande och krympande toppglaciär kommer den högsta toppen istället att vara den norra, som normalt nås via den smala glaciärkammen som förbinder de båda topparna. – Kebnekaise är och kommer att vara ett fjäll som man inte alltid är garanterad att nå toppen av. De nya förutsättningarna med den glaciala avsmältningen av toppområdet innebär helt nya utmaningar för Kebnekaiseområdets fjällturism och för fjällsäkerhetsarbetet, säger Anders Morell, Kiruna Fjällsäkerhetskommitte. Resultatet av säkerhetsbesiktningen för Kebnekaise kommer att diskuteras under veckan och det preliminära resultatet med dess förslag till åtgärder kommer att presenteras senare.