Säkerhetsmedvetandet sjunker bland fjällbesökare

2015-08-17

Nästan nio av tio destinationer och stationer i fjällen räknar med ett ökat antal besökare i fjällen i år jämfört med förra sommarsäsongen. Det visar en ny enkätundersökning från Fjällsäkerhetsrådet. Bland dem som besvarat enkäten uppger fyra av tio att besökarnas säkerhetsmedvetande har sjunkit de senaste fem åren. Totalt väntas omkring 700 000 besök, från både Sverige och utlandet.

– Vi välkomnar alla till den storslagna svenska fjällnaturen, men signalerna om otillräckligt förberedda besökare är inte bra. En trygg första fjällvistelse förutsätter att man inhämtar rätt kunskaper innan man ger sig iväg, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

Fjällsäkerhetsrådet har genomfört en enkätundersökning om besöks- och aktivitetsutvecklingen i fjällen. Bland drygt 30 svarande finns destinationerna Åre och Sälen, STF:s största fjällstationer i hela fjällkedjan liksom fjällnära vandrarhem. Det finns en stor optimism bland de svarande. Nära nio av tio räknar med ett ökat antal besökare i år, jämfört med förra sommarsäsongen.

Sex av tio har fler ovana besökare än för fem år sedan och nästan fyra av tio uppger att säkerhetsmedvetandet har försämrats under samma period. Endast en av tio anser att säkerhetsmedvetandet har förbättrats. Samtidigt svarar drygt fyra av tio att besökarnas utrustningsnivå har förbättrats under samma period.

– Ett sjunkande säkerhetsmedvetande skulle kunna bero på fler ovana fjällbesökare, men också en övertro på smartphones och annan utrustning. Många fjällaktiviteter blir allt mer utrustningsintensiva men man kan inte låta sin säkerhet vila på utrustningen. Omdöme och kunskaper behövs alltid, säger Per-Olov Wikberg.

Fjällsäkerhetsrådets enkät visar också att antalet barnfamiljer har ökat hos nära hälften av destinationsbolagen och fjällstationerna de senaste fem åren. Att ta med barnen till fjällen kan skapa ett friluftsintresse för livet – och då behöver de första upplevelserna bli positiva.

– Planera på barnens villkor och anpassa aktiviteterna efter deras förutsättningar. Rör er i korta etapper. Låt gärna barnen bära sin egen packning men se till att den inte är för tung, säger Per-Olov Wikberg.

Här följer sex tips från Fjällsäkerhetsrådet, för en tryggare vistelse i sommar- och höstfjällen.

1. Välj rätt utrustning. Ta med kläder som klarar snabba väderomslag. Ryggsäcken ska inte packas för tung. På Fjällsäkerhetsrådets webbplats finns checklistor med tips på lämplig utrustning för olika aktiviteter.

2. Lämna färdmeddelande. Det är viktigt att någon känner till er planerade färdväg och när ni räknar med att komma tillbaka. Berätta för en vän, en släkting eller någon annan som kan slå larm om ni inte skulle återvända som planerat.

3. Anpassa turen efter vädret. Vädret kan slå om hastigt i fjällen. Ta del av lokala och aktuella väderprognoser. Respektera alltid utfärdade fjällvädervarningar.

4. Följ markerade leder. Ledsystemet i fjällen är väl utbyggt och bidrar till ökad säkerhet. De flesta gör klokt i att följa lederna vilket gör det enklare att hitta och är ett säkrare alternativ om ni av någon anledning skulle behöva hjälp.

5. Ta med karta och kompass. Se till att kartan är aktuell. Användning av kompass kräver kunskaper – instruktioner finns på Fjällsäkerhetsrådets webbplats. Använd gärna GPS, men tänk på att mobiltäckning ofta saknas i fjällen och att batterier snabbt kan laddas ur, särskilt när det är kallt.

6. Rådfråga erfarna. Människor som ofta vistas i fjällen kan ge viktig information. Både fjällstationer och fjällsäkerhetskommittéer har kunskaper om sina omgivningar. Ta kontakt och ställ frågor som underlättar er planering.

Läs mer på www.fjallsakerhetsradet.se  om checklistor med tips på lämplig packning och kontaktuppgifter till fjällsäkerhetskommittéer.