Sommarfjällen lockar allt fler internationella besökare

2015-07-08

Tre av fyra fjälldestinationer och fjällstationer räknar med ett fortsatt ökat antal internationella besökare. Närmare 150 000 utländska vandrare, cyklister och löpare väntas komma till fjällen denna sommar. Holländare är den nationalitet som ökar mest och vildmarksupplevelsen är den främsta anledningen att välja de svenska fjällen. Det visar en ny enkätundersökning från Fjällsäkerhetsrådet.

– Det är glädjande att inslaget av internationella gäster i fjällen ökar. Samtidigt är det en utmaning att nå ut med information som kan bidra till att deras vistelse blir trygg och säker, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

Fjällsäkerhetsrådet har genomfört en enkätundersökning om besöks- och aktivitetsutveckling i sommarfjällen. Bland de svarande finns destinationer som Åre och Sälen samt STF:s fjällstationer i både södra och norra delarna av fjällkedjan. En bred majoritet bedömer att besöksantalet kommer att bli större den här säsongen, jämfört med fjolårets sommar

Närmare tre av fyra svarande uppger att antalet internationella besökare har ökat under den senaste femårsperioden. Den största ökningen står Nederländerna för. De främsta skälen för att besöka de svenska sommarfjällen är vildmarksupplevelserna och ett generellt ökat intresse för Sverige, enligt respondenterna i enkätundersökningen.

– Internationella besökare har ofta bra utrustning men många har samtidigt bristande kunskaper om hur vädret kan påverka fjällturen. Många överskattar också sin förmåga att navigera i den krävande terräng som delar av svenska fjällen utgör, säger Per-Olov Wikberg.

Fjällsäkerhetsrådet arbetar genom ett flertal informationskanaler för att nå utländska fjällbesökare. På den egna webben finns säkerhetstips på engelska. Samma information distribueras också på de stora fjälldestinationerna och via STF:s fjällstationer där också personalen kan bidra med värdefull information.Vidare är de lokala fjällsäkerhetskommittéerna viktiga källor till information som ofta kommer i kontakt med internationella besökare. I fjällens övernattningsstugor och vindskydd påbörjas i sommar distributionen av en ny färdmeddelandebok, som även ger information på engelska.

– Polisens fjällräddning får varje år larm via andra länders räddningstjänster beroende på att många utländska besökare inte vet hur de ska kontakta fjällräddningen. Genom att bidra med information om när man passerat vindskydd och fjällstationer underlättar man för fjällräddningen om de behöver rycka ut, säger Per-Olov Wikberg.

Läs mer på http://www.fjallsakerhetsradet.se/eng om Fjällsäkerhetsrådets engelskspråkiga säkerhetsinformation.

För mer information, kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79