Sportlovsfirare varnas för lavinsändarappar i mobilen

2014-02-26

Tusentals svenska familjer befinner sig nu i fjällen för att fira sportlov. I takt med att offpiståkning utanför preparerade nedfarter blir populärare har det lanserats allt fler appar till smartphones som syftar till att fungera som en traditionell lavintranciever/lavinsändare.  En ny studie visar dock att tekniken har allvarliga brister och att lavinsändarappar inte bör ersätta konventionell lavinsäkerhetsutrustning.

– Offpiståkningen blir alltmer tillgänglig i takt med att skidutrustningen utvecklas, och det gäller att säkerhetsmedvetandet följer med. Många förlitar sig på sin smartphone i vardagen och den kan vara till stor hjälp även i fjällen. Men den kan i dagsläget ännu inte inte ersätta traditionella lavinsändare, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

Lavinsändarappar till mobilen är billiga och kan därför vara ett lockande alternativ för den som ska skaffa sin första lavinsäkerhetsutrustning. Men de hittills testade lavinsändarapparna har allvarliga brister. Det är Åre Lavincenter och Freeride.se, Sveriges största skidåkarsajt, som har genomfört en studie där totalt tre appar testats.

– Vår studie visar att lavinappar inte är ett tillförlitligt alternativ i en verklig olyckssituation. De är varken kompatibla med varandra eller med traditionella lavinsändare. Signalen har betydligt sämre precision än riktiga lavinsändare. Lavinapparna visade sig fungera dåligt i kyla och de drar mycket batteri, säger Freerides Hedda Berander, projektledare för studien.

Lavinsäkerhet handlar till stora delar om erfarenhet och kunskap. Ingen utrustning i världen kan ersätta det egna omdömet.

Fjällsäkerhetsrådet tipsar om lavinsäkerhet:

Lär känna och skaffa information om terrängen där du ska åka. Att undvika kända lavinområden är det bästa sättet att undvika olyckor.Ta del av liftanläggningens lavinbedömning och om vilka områden de gäller. Tänk på att liftanläggningens bedömning normalt avser det område du kan nå genom att glida från och tillbaka till en öppen skidlift.En bra lavinsäkerhetsutrustning består av lavinsändare, spade och sond. Öva regelbundet på att använda utrustningen, det behövs kunskap och erfarenhet för att den ska göra nytta i skarpt läge.

Om du hamnar i en lavin handlar det om två saker; komma undan och rädda liv. Om du är i lavinområdet, försök att åka ut ur lavinens bana. Om du dras med av lavinen, försök med alla medel att hålla dig uppe vid ytan. Om du hamnar under snön, försök att krypa ihop och få bort snö från näsa och mun, så att du kan andas.

Om du ser någon dras med av en lavin, koncentrera dig då på var det skedde, märk ut platsen och inled sökarbetet omedelbart. Snabb kamraträddning är den effektivaste insatsen. Larma räddningstjänsten via 112, om det kan ske utan att det omedelbara sökandet försenas.

Läs mer om Fjällsäkerhetsrådets information om lavinsäkerhet på www.fjallsakerhetsradet.se/laviner

Åre Lavincenters och Freerides test av lavinappar påbörjades i höstas med grundläggande funktionstester. Därefter har omfattande tester under verkliga förhållanden genomförts. De testade apparna är iSIS (iOS) och Snøg (Android). Läs mer om studien på: www.freeride.se.

(Det finns också ett flertal andra lavinrelaterade appar på marknaden som ger information om till exempel aktuell lavinfara och mätning av lutningar. Dessa typer av appar har inte testats i den aktuella studien.)