Sverige leder internationell expertgrupp inom fjällsäkerhet

2011-10-25

Sverige har utsetts att leda en internationell expertgrupp med uppdraget att utveckla ett nationsöverskridande samarbete för att förebygga olyckor i fjäll- och bergsmiljö. Det beslutades under den världskongress om fjällsäkerhet och fjällräddning, som just har avslutats i Åre.

– Världens bergsländer har mycket att lära av varandra. Vi ser fram emot många både inspirerande och utmanande möten mellan olika kulturer när det gäller synen på säkerhetsarbete, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Fjällsäkerhetsrådet och den som är utsedd att leda den internationella expertgruppen.

Hur den globala trenden mot allt fler olyckor i fjällmiljö ska kunna brytas har diskuterats livligt bland 350 delegater från 28 länder, under den världskongress om fjällsäkerhet och fjällräddning som just har avslutats i Åre.

Den nya internationella arbetsgruppen består initialt av experter från Sverige, USA, Kanada, Norge, Österrike, Schweiz, Italien, Frankrike och Polen. Uppdraget är att under två år utveckla formerna och identifiera viktiga nyckelfrågor för ett gränsöverskridande arbete.

Vid nästa års världskongress, som hålls i Krýnica i Polen, kommer expertgruppen att presentera sina första konkreta förslag till arbetsformer och åtgärder. Arbetsgruppen hör organisatoriskt till den internationella bergsräddarorganisationen IKAR.

- Sverige har en lång erfarenhet av att samordna och organisera fjällsäkerhetsarbetet där vi i ömsesidig samverkan mellan myndigheter och organisationer på både nationell, regional och lokal nivå  har haft ett framgångsrikt koncept.  Dessa erfarenheter kommer att vara ett värdefullt bidrag till den nya arbetsgruppen i syfte att bidra till en positiv utveckling inom alla världens bergsländer, säger Per-Olov Wikberg