Lockande vårisar i fjällen kan vara förrädiska

2015-04-02

Påsken innebär högsäsong för snöskoteråkning och många väljer att vistas på sjöisarna i fjällen för fiske och annan rekreation. Isläget är stabilt på de flesta håll men vårisarna kan samtidigt vara förrädiska, varnar Fjällsäkerhetsrådet. April är den stora olycksmånaden för snöskoter. Av totalt omkring 100 dödsfall på snöskoter de senaste tio åren var nära hälften drunkningsolyckor. Med rätt kunskaper och utrustning kan olyckorna undvikas.

– De lokala fjällsäkerhetskommittéerna rapporterar att sjöisarna generellt är är stabila i många områden. Men vårsolen gör att isarna snabbt kan ändra karaktär och bli sköra, så snöskoteråkare bör alltid vara extra försiktiga när de kör på isbelagt vatten så här års, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet.

Bland de fjällsäkerhetskommittéer som skickar ut varningar är Sälen, där Västerdalälven ligger helt öppen och Åre där flera populära fjällsjöar har svaga isar med sprickor, isvallar och öppet vatten. Även från norra delen av fjällkedjan kommer uppgifter från Arjeplogs fjällsäkerhetskommitté om ovanliga drivbildningar på isarna som kan utgöra en fara vid för höga hastigheter.

Nära varannan snöskoteråkare som omkommer kör igenom svag is. Motorljud och vibrationer bidrar till att skoterföraren inte upptäcker isens varningssignaler på samma sätt som en skid- eller skridskoåkare gör. En snöskoter kan också ta sig långt ut på svag is eftersom hastigheten ofta är hög och den viktfördelande ytan relativt stor.

Det är viktigt att ta reda på vilka förhållanden som råder, innan man ger sig ut på vårisarna. I en stor enkätundersökning från Fjällsäkerhetsrådet och Nationella Snöskoterrådet, med 3 000 svarande snöskoterförare, uppgav närmare sex av tio att de rådfrågar personer med god lokalkännedom innan de kör på isbelagt vatten.

– Under påskhelgen besöks fjällen av många snöskoterförare som ofta saknar kunskaper om områden de kör i. De bör alltid rådfråga personal på fjällanläggningar och diplomerade snöskoteruthyrare, som ofta kan ge tips om var man kan åka säkert. De lokala fjällsäkerhetskommittéerna är också en viktig källa till kunskap, säger Per-Olov Wikberg.

Här följer några saker att tänka på vid snöskoteråkning på isbelagt vatten:

Alla i sällskapet bör ha isdubbar lätt åtkomliga.

Kör inte över okända vattendrag. Inte ens uppmärkta "ruskade" leder är någon garanti för att vårisen håller, de visar bara var isen normalt är säkrast.

Isen är ofta extra svag när den ligger på vatten som rör sig; vid utlopp och inlopp, på frusna vattendrag och på reglerade sjöar. Isen är också svagare vid vass, bryggor, broar, uddar, sund och grund.

Kör aldrig ensam och håll avstånd mellan snöskotrarna. Låt kapellet vara öppet på eventuella passagerarpulkor.

Snöskoterförare som ofta korsar isbelagda vatten bör ha med räddningslina, torrt ombyte och gärna flytoverall eller annat flythjälpmedel.

För mer information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79

Alternativt

Nils Hallberg, miljörättsjurist vid Naturvårdsverket
E-post: nils.hallberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 16 68