Välj en säkerhetsdiplomerad skoteruthyrare på fjällresan

2012-02-22

Antalet fjällbesökare växer samtidigt som alltmer avancerade snöskotrar gör det möjligt för relativt oerfarna förare att nå fjällterräng som var otillgänglig för bara några år sedan. Fjällbesökare som planerar att hyra snöskoter rekommenderas att välja en säkerhetsdiplomerad uthyrare.

Sedan år 2005 har nära 800 skadats och drygt 80 personer omkommit i olika typer av skoterolyckor i Sverige. Det är bakgrunden till att landets snöskoteruthyrare numera erbjuds en utbildning som leder till säkerhetsdiplomering.

Ett ökande antal besökare i fjällen medför växande krav på information om exempelvis svaga isar, fjällväder och hur man tar hänsyn till rennäring och regleringsområden för snöskoter. Lavinkunskap är ett av flera prioriterade områden.

En försvarlig andel av fjällbesökarna lockas särskilt av de allt lättare och starkare snöskotrar som finns att tillgå – en aktivitet som kräver både kunskaper och omdöme. Ny statistik från Kanada visar att snöskoterutlösta laviner har ökat med en alarmerande hastighet de senaste åren, och motsvarande trend väntas även här.

Det är för att minska såväl lavinrelaterade som andra typer av skoterolyckor som Fjällsäkerhetsrådet, i samverkan med Nationella Snöskoterrådet, har tagit fram en ny utbildning för snöskoteruthyrare. De möter många kunder som dels behöver information själva, dels i sin tur kan bli viktiga vidareförmedlare av säkerhetskunskap.

Representanter från polis, fjällräddning, länsstyrelser och lokala fjällsäkerhetskommittéer deltar i utbildningarna, som innebär möjlighet att bli en "diplomerad snöskoteruthyrare". Kravet för diplomering är att uthyraren förmedlar vilka lagar och regler som gäller, och ger tydlig säkerhetsinformation anpassad efter varje förares kunskapsnivå. Vid behov ska bland annat kartor, hjälm och varma kläder tillhandahållas, och utrustning för alkotest ska finnas. Om alkotestet är frivilligt eller obligatoriskt avgör uthyrarna själva.

Initiativet har efterfrågats av både uthyrare och olika turistorganisationer. En enkät visar att de skoteruthyrare som har gått utbildningen anser att diplomeringen har varit till hjälp i marknadsföringen och att säkerhetsinstruktionerna har tagits emot positivt av kunderna.

De första utbildningarna genomfördes i Jämtland och Dalarna förra vintern och i år fortsätter utbildningarna även i Norrbotten och Västerbotten. Vårt mål är att samtliga snöskoteruthyrare i den svenska fjällkedjan ska vara säkerhetsdiplomerade inom två år. Håll utkik efter deras särskilda emblem vid entréer och på snöskotrar. Kunskaper och rätt säkerhetsutrustning räddar liv!

Eva Thörnelöf, ordförande för Fjällsäkerhetsrådet
Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet
Hans Gerremo, ledamot för SLAO i Fjällsäkerhetsrådet
Stephen Jerand, ledamot för Rikspolisstyrelsen i Fjällsäkerhetsrådet
Peter Granåsen, ledamot för SNOFED i Fjällsäkerhetsrådet
Arnold Vonkavaara, ordförande för Nationella Snöskoterrådet
Jan Lindgren, samordnare för Nationella Snöskoterrådet