Världskongress om fjällsäkerhet i Åre

2011-10-17

I morgon onsdag inleds världens största kongress om fjällsäkerhet och fjällräddning i Åre. Deltagare från 35 länder kommer under fyra dagar att bidra med erfarenheter av bland annat lavinräddning, akutbehandling av personskador i fjällterräng, flygräddning samt förebyggande fjällsäkerhetsarbete. Civila Fjällräddarnas Riksorganisation, Polisen och Naturvårdsverket är värdar för kongressen.

– Med allt fler och alltmer äventyrliga fjällbesökare ökar behovet av säkerhetsåtgärder. Nu samlar vi världens vassaste kompetens på fjällsäkerhet under ett och samma tak för att lära av varandra, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet som organiseras av Naturvårdsverket.

Huvudsyftet med veckans världskongress, som hålls i Åre den 19-22 oktober, är att deltagarna ska utbyta erfarenheter. Det gäller exempelvis lavinräddning, markbaserad fjällräddning, flygräddning, behandling av personskador i terräng samt insatser för ett effektivt förebyggande fjällsäkerhetsarbete.

Sverige anses vara bäst i världen på förebyggande fjällsäkerhetsarbete. Detta beror främst på en effektiv samordning mellan olika nationella aktörer – exempelvis lokala fjällsäkerhetskommittéer, Polisen och andra myndigheter, fjällräddning samt företag och organisationer inom turismsektorn.

Den världskongress som nu hålls i Åre är ett uttryck för att även det internationella samarbetet inom fjällsäkerhet utvecklas allt mer. Ett annat aktuellt exempel är att lavinexperter från Kanada och Schweiz bidrar i utvecklingen och utvärderingen av de nya lavinprognoser som pilottestats i vissa svenska fjällområden under föregående vinter och som nu vidareutvecklas i samarbete med Norge.

– Vi välkomnar särskilt att Rikspolisstyrelsen nu har beslutat att Östersund får behålla sin polishelikopter, efter en tids osäkerhet. Norrlands två polishelikoptrar gör många viktiga räddningsinsatser i fjällen och de kommer att finnas på plats i Åre under kongressen, säger Per-Olov Wikberg.

För mer information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
/