Skridskoåkning i fjällen

Säsongen för långfärdsskridskor är kort, men när förutsättningarna är goda så kan man åka skridskor i fjällmiljö under oktober-december beroende av isläggning och om det är är lite eller mycket snö på sjöisarna. 

Tänk på säkerheten när du ger dig ut på isarna och ha med dig nödvändig utrustning.Varje år händer många olyckor där människor går genom isen.

Då isarna i början av vintern kan vara svaga bör du alltid tänka på att vara rätt utrustad med räddningslina, torrt ombyte, isdubbar och något att flyta på innan du ger dig iväg. Glöm inte heller att ta med en bra och lika kunnig kompis på turen.

FAROR PÅ ISEN
På vissa områden gäller det att vara extra uppmärksam på tunn is, till exempel där vattnet under är i rörelse, där något isolerar eller leder värme. Mer specifika exempel på sådana områden är: vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.

ISDUBBAR
Det är viktigt att ha isdubbar med sig ut på isen och att de sitter rätt. De ska sitta stadigt runt halsen, högt upphissade under hakan och utanför kläderna. Då är de lätta att få tag på och du skadar dig inte på dem om du ramlar i.

Det är även viktigt att veta hur du ska använda isdubbarna. Prova dubbarna, lossa dem med handskarna på, lägg dig ner och dra dig fram på isen. Då behärskar du greppen bättre om det blir allvar.

För att kunna ta sig upp med isdubbar krävs

- en tillräckligt stark iskant
-väl inövad teknik, vattenvana och armstyrka samt viss sinnesnärvaro.
- säkra och bra flytkläder. Det finns numera flytplagg i form av underställ med extrem flytförmåga liksom större overaller.

OM ISEN BRISTER
Andas lugnt, det hjälper dig att tänka klart. Slappna av, ligg still i vattnet, träng tillbaka paniken och håll dig i iskanten.
Vänd dig åt det håll du kom ifrån, där isen höll alldeles nyss.

Lossa isdubbarna med vantarna på. Utan vantar blir händerna snabbt stela av köld. Ropa eller vissla på hjälp.


Arbeta långt fram med isdubbarna och hjälp till med simbentag.
Hasa, åla eller kryp långt iväg till säker is innan du ställer dig upp. På så sätt fördelar du din vikt över ett större område så länge isen är svag och inte bär för en stående person.
Det är inte säkert att du klarar dig upp utan hjälp utan åk alltid med en kompis.

På Svenska livräddningssällskapets webbplats kan du lära dig mer om att färdas på frusna sjöar och vattendrag.

LÄS MER OM SÄKERHET PÅ IS
Issäkerhet (Svenska livräddningssällskapets webbplats)