Fjällsäkerhetsrådet

Fjällsäkerhetsrådet består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad kunskap om fjällsäkerhet.

Vår uppgift är att förebygga olyckor i fjällen genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området.  Fjällsäkerhetsrådet arbetar under Naturvårdsverket.

Utbilda dig till fjälledare

Lagar och regler

Fjällsäkerhetskommittéer

Talesperson för fjällsäkerhetsrådet