Riskmedvetandet måste höjas hos friåkare på snöskoter

Snöskoterprofilen och utbildaren Thomas Wärdell är en av Fjällsäkerhetsrådets ambassadörer. Som Fjällsäkerhetsrådets ambassadör bidrar Thomas till det viktiga arbetet med att sprida kunskaper om fjällsäkerhet och öka riskmedvetandet. I denna intervju sammanfattar han en intensiv vinter 2015 och ger sin syn på modern snöskotersäkerhet.

1. Hur har vintern varit, vilka har varit höjdpunkterna?

Överlag är det tillströmningen till snöskoterutbildningar av tjejer i olika åldrar. Jag har bland annat haft särskilda tjejevents. Min erfarenhet är att tjejerna lär sig snabbare än killarna för att de reflekterar och lyssnar mer. Killarna har många gånger lite för höga tankar om sin egen förmåga på snöskotern. Många skolor har också hört av sig, allt från högstadier till gymnasier och eftergymnasiala utbildningar. Totalt rör det sig om några hundra deltagare som utbildats i lavinsäkerhet, rätt klädsel, skoteråkning i brant och kuperad terräng och förarbevis.

Jag vill hela tiden ta utbildningarna ett steg längre. Därför har jag skaffat ett antal snökanoner för att kunna simulera hårt väder. Jag har också byggt en halfpipe för att träna skråkörning, något som är viktigt för att klara tuff lössnöterräng.

2. Vad betyder det för dig att vara fjällsäkerhetsambassadör?

Det betyder väldigt mycket. Jag känner mig oerhört stolt över detta och jobbar aktivt med att förmedla Fjällsäkerhetsrådets budskap i de olika miljöer jag finns, inklusive på nätet i digitala forum.

3. Vilka är dina viktigaste erfarenheter från vintern när det gäller säkerhet på snöskoter?

Jag har breddat min syn på snöskotersäkerhet de senaste åren utifrån egna erfarenheter. Därför har jag i vinter även satsat på hjärt- och lungräddning (HLR). Det är relevant i många olyckssituationer exempelvis vid laviner, när någon går genom isen eller vid kollisioner. Min erfarenhet är att folk alldeles för ofta står handfallna vid ett hjärtstopp, trots att varje sekund är dyrbar. Därför integrerar jag nu HLR som en viktig del av utbildningarna.

4. Vilka råd vill du förmedla till snöskoterförare inför nästa säsong?

Att medvetenheten om risker vid avancerad snöskoterkörning måste bli större. Förståelsen för lavinfara är alldeles för dålig och många gånger helt obefintlig. Med en utpräglad lössnömaskin tar man sig fram väldigt lätt i lavinterräng. Då måste man också ha förståelse för riskerna. Jag vet att det händer många fler lavinrelaterade tillbud än vad som blir allmänt kända.

Det som är glädjande är att branschen på allvar har vaknat, vilket är rimligt när 70 procent av alla nya snöskotrar som säljs idag är utpräglade lössnömaskiner. Under vintern har jag därför utbildat flera av de stora snöskoteråterförsäljarna i grundläggande lavinkunskap. De måste också ta ett större ansvar och ge kunskap till sina kunder. Vad som tidigare har gällt, att bara ha spaden på skotern, fungerar inte. Den måste finnas i ryggsäcken tillsammans med sonden och lavinsändaren (transceivern) innanför overallen.

5. Vilka frågor ser du som de viktigaste att jobba med för att öka säkerheten ytterligare?

Tre områden. Det första är hjärt- och lungräddning. Efter ett dödstillbud för några år sedan har jag lärt mig den hårda vägen hur viktigt detta är.

Det andra är lavinkunskap. Som jag nämnt anser jag att vi är på väg i en farlig riktning om inte fler förstår faran med laviner och hur man måste agera för att minska riskerna.

Det tredje är skyddsutrustning. Här finns det också stora brister. På en lössnö- eller friåkningsmaskin står man nästan alltid upp när man kör. Det innebär helt andra risker och påfrestningar på kroppen än när man sitter och kör. Hjälm är inte tillräcklig. Både bröstplatta och knäskydd borde vara standard.

6. Hur ser din framtidsspaning för svensk snöskoterkörning ut?

Det kommer bli ännu mer lössnöåkning. Det är vad alla frågar efter. Med det kommer ökade risker för skador och olyckor. Av det följer samtidigt en ökning av behovet av mer skyddsutrustning. En annan fråga är det stora problemet med förare som missbrukar sin körning utanför snöskoterlederna. Det är ett problem som riskerar att växa. Jag jobbar med båda dessa frågor vid mina kurser. Ett viktigt inslag är därför att lära sig hantera karta och kompass. Det är både en säkerhetsfråga och en fråga om att skaffa sig information om var det är lagligt att köra.