Fjällsäkerhetsrådet placering

Sedan 2007 är Fjällsäkerhetsrådet placerat i Östersund. Från kontoret så har vi fin utsikt mot Oviksfjällen och Storsjön.

Vid Naturvårdsverket i Östersund finns ett kansli för Fjällsäkerhetsrådet.  Vår uppgift är att dels hålla olika kontaktytor öppna mot myndigheter, organisationer och andra som är viktiga för att bibehålla en hög fjällsäkerhet.

Vi svarar även på frågor från enskilda personer som vänder sig till oss för att få svar eller tips om hur man kan undvika olyckor på sin fjälltur.
Vi stödjer även de 13 fjällsäkerhetskommitteérna i landet med både ekonomiska medel eller i form av material som bla. används i utbildningssyfte.

I vårt ansvarområde ligger även att hålla kontakt med internationella nätverk vilka arbetar med fjällsäkerhet. 

Vår besöksadress är Forskarens väg 5, högst uppe på Campusområdet i Östersund.