Diplomerad snöskoteruthyrare

Naturvårdsverket och Trafikverket har  i samverkan med organisationer inom Fjällsäkerhetsrådet och Nationella snöskoterrådet tagit fram en utbildningsnorm riktad mot uthyrare av snöskotrar inom främst fjällområdet.

Utbildningen innehåller bla. en översikt av lagstiftningen inom området, fjällsäkerhet, allmän kunskap om naturvårdsarbete i fjällen, renskötselns förutsättningar och information om hur man på bästa sätt kan förmedla viktig kunskap till kunden. Utbildningen och diplomeringen är helt frivillig att genomgå men har efterfrågats av många uthyrare liksom turistorganisationer.Uthyraren kan efter genomförd utbildning välja att diplomera sig och sin verksamhet. Detta är förenat med vissa villkor. Bl.a. att man förbinder sig att följa de riktlinjer som ställts upp för kvalitetssäkringen som vi har valt att kalla  ”Diplomerad snöskoteruthyrare” . 

Utbildningen genomförs genom de lokala fjällsäkerhetskommitéerna i området med stöd av representanter från bla. Polis, Fjällräddning och Länsstyrelse.

Vad innebär villkoren som man förbinder sig att följa vid en diplomering

- att vara väl bekant med och kunna förmedla kunskap om relevant lagstiftning, känna till vilka bestämmelser som finns rörande behörighet att få framföra snöskoter, m.m. och kunna förmedla detta till kunden.

- att man som ansvarig person för skoteruthyrningen alltid skall tillse att rätt och säker utrustning i enlighet med normen finns att tillgå och kan erbjudas om kunden efterfrågar den.

Vad skall alltid (minst) ingår vid hyra av snöskoter om man väljer en Diplomerad snöskoteruthyrare?

I hyran skall enligt riktlinjerna alltid ingå :

- skoteroverall, hjälm och skoterskor, karta över aktuellt område tillsammans med ett infoblad med viktiga tips om skoterkörning, trafikregler samt telefonnummer till räddningstjänst, fjällvädertelefonen samt till er egen uthyrning.

Till detta skall kunna erbjudas:

- handskar, skidglasögon, ansiktsmask, isdubbar och spade.

I eller med skotern skall alltid följa:

- första förband, reservrem och tändstift samt verktyg. 

Om att kunna erbjuda ett alkotest

Godkänd alkometer ska finnas och kunna erbjudas för den som vill testa sig före sin körning. Vi rekommenderar att man väljer en alkometer av samma modell som polisens sållningsinstrument, en Drägher 3000. Uthyraren kan själv välja att införa obligatorisk alkotest för alla som ska hyra/köra.

Vidare förbinder sig uthyraren att :

- alltid tillse att samtliga skotrar är besiktade och godkända enligt gällande bestämmelser, samt trafik- och driftsäkra.

- ha god kännedom om konsekvenser av överträdelser och hur förekommande märkning av skoterled ser ut och kunna förmedla detta till kunden.

- alltid utföra kontroll av behörighet hos hyrestagaren samt att kunna anpassa informationen efter kundens körvana.

- kunna förmedla lokal information om is- och snöstatus, mobiltelefontäckning, regleringsområden för snöskotertrafik, förväntat väder, uppgifter om lokala förhållanden samt allmän information om fjällsäkerhet, issäkerhet, naturvård, vad regleringsområden för snöskoter innebär, renskötselns förutsättningar och hur man visar hänsyn för att undvika att störa renar. 

När kommer utbildningarna och systemet med diplomering i gång?

Utbildningar i fjällområdet  började erbjudas 2011  och kommer att fortsätta även under 2012 och 2013.

De lokala fjällsäkerhetskommittéerna i området kommer att ansvara för utbildningens genomförande.  Utbildningarna kommer att vara öppna för alla som önskar att delta.

Hur hittar man en Diplomerad snöskoteruthyrare?

Marknadsföring av de uthyrare som genomgår utbildningen med tillhörande diplomering kommer att ges via både tryckt material liksom att turismorganisationer och resebyråer uppmanas att alltid rekommendera en diplomerad snöskoteruthyrare för bästa kvalitet och säkerhet till framtida kunder. Man skall kunna hitta information om detta på hotell och turistinformationer i fjällområdet mfl. platser.

 

    Länk till förteckning över diplomerade snöskoteruthyrare