Validering av kunskap avseende fjälledarnormen

Att leda folk i svensk fjällvärld är en uppgift som kräver kompetens att klara olika typer av situationer som kan uppstå på fjället. Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd har sedan 2005 fastställt en utbildningsnorm för den som professionellt skall leda organiserade turer i svensk fjällvärld.

Det finns många erfarna fjällmänniskor som idag har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att bli examinerad fjälledare. Tidigare år, dock som längst fram till 2014, har det erbjudits en möjlighet att bli bedömd, validerad och slutligen examinerad sedan du visat att du behärskar alla moment.  För tillfället erbjuds inte möjligheten att bli validerad som fjälledare utan intresserade hänvisas till svenska fjälledareorganisationen

http://svenskafjalledare.se/

 Läs mer om vad fjälledarnormen omfattar (pdf)