Internationell samverkan om fjällsäkerhet

Internationella samverkan inom fjällsäkerhetsarbetet är en viktig del av arbetet. De flesta olyckor i fjällmiljöer med svenska medborgare inblandade sker allt oftare i andra länder och då framförallt i Alperna och i Nordamerika: Det är därför viktigt att vi samverkar för att både lära oss mer om varandras förhållanden och att vi då kan rikta vår information på ett mer effektivt sätt.

Några exempel på vår internationella samverkan

ICAR/CISA - International Commission for Alpine Rescue

Varje höst så träffas ca 400 delegater från 35 länder inom ramen för det s.k. IKAR/CISA vilken är världens äldsta organisation för fjäll och bergsräddning och även förebyggande fjällsäkerhet. 2011 arrangerade Sverige kongressen och 2015 var arrangörslandet Irland. Sverige och Fjällsäkerhetsrådet har en viktig roll då vi är ordförande i en arbetsgrupp för att fokusera ytterligare på det förebyggande arbetet.

EAWS- European Avalanche Warning Services

Inom EAWS så träffas alla nationer som publicerar och utvecklar lavinprognoser. 2013 så arrangerades kongressen i Barcelona i Spanien och 2015 i Rom i Italien.


ISSW- International Snow Science Workshop

På ISSW så diskuteras lavinsäkerhet och lavinprognoser. Kongressen arrangeras varje år och 2016 så kommer Breckenridge i USA att vara värd för mötet.