Lagar & regler

För den som vill veta mer om lagstiftningen som styr bland annat fjällräddningens ansvar och vad som gäller dig som besökare i fjällen finns ett par lagar som är av vikt och som är bra att känna till.

Fjällräddningens och samhällets ansvar är beskrivet i:

Lagen om Skydd mot olyckor SFS nr: 2003:778

Förordning om skydd mot olyckor SFS nr: 2003:789.

Vad du får göra och inte göra i naturen  som till exempel i fjällen beskrivs i flera lagar, bland annat i:

Miljöbalken SFS nr: 1998:808  

Terrängkörningslagen SFS nr: 1975:1313

Terrängkörningsförordningen SFS nr: 1978:594

i Rennäringslagen SFS nr: 1971:437

I Rennäringsförordningen SFS nr: 1993:384  

Om att ta med hundar på sin fjällvandring eller skidtur kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets hemsida 

Fjällsäkerhetskommittéer

Naturvård & allemansrätt i fjällen

Kalendern