Vädervarningar från SMHI

tisdag24 april

Område Varningsklass Varningen avser
Jämtlands län, Jämtlandsfjällen Höga flöden
Dalarnas län utom Dalafjällen Höga flöden
Jämtlands län utom fjällen Höga flöden

Detaljerade varningar

Jämtlands län, Jämtlandsfjällen,
Jämtlands län utom fjällen

Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland i små och medelstora vattendrag
Flödena är fortsatt höga i små vattendrag men har i stort sett kulminerat förutom i de norra delarna av varningsområdet. De lokala variationerna kan vara stora. I flera av de mellanstora vattendragen ökar flödena betydligt bland annat i Voxnan, Hoan och Harmångersån. För en del medelstora vattendrag ligger separata varningar ute. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag.

Dalarnas län utom Dalafjällen

Varning klass 1 höga flöden, Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland i små och medelstora vattendrag
Flödena är fortsatt höga i små vattendrag men har i stort sett kulminerat förutom i de norra delarna av varningsområdet. De lokala variationerna kan vara stora. I flera av de mellanstora vattendragen ökar flödena betydligt bland annat i Voxnan, Hoan och Harmångersån. För en del medelstora vattendrag ligger separata varningar ute. Varningen omfattar inte stora och reglerade vattendrag.

Varning klass 1 höga flöden, Lillälven
Fortsatt klass 1-flöden i Lillälven mellan Svärdsjö och Runn men flödena har börjat minska.

Varning klass 2 mycket höga flöden, Södra Dalarna och Gävleborgs län
De flesta av de minsta vattendragen har nått sin kulmen men de lite större vattendragen kan fortsätta att stiga. I Gävleborgs län omfattas även mellanstora vattendrag av klass 2-varningen. Varningen omfattar inte stora och starkt reglerade vattendrag.

Varning klass 2 mycket höga flöden, Jädraån och Gavleån
Flödena i Jädraån och Gavleån är uppe i klass 2-nivåer. I Jädraån ser flödena nu ut att börjat klinga av medan de fortsatt stiger ut från Storsjön.

Varning klass 1 höga flöden, Kolbäcksån
Flödena i hela Kolbäcksån stiger fortsatt. I de flesta delar råder klass 1-flöden.