Lavinsäkerhet

Lavinsäkerhet handlar nästan uteslutande om hur vi tänker. Hur vi samlar in information, fattar beslut och vilka risker vi väljer att ta. Det är inne i vårt huvud som vi måste bli säkra. Med stöd av revelant information och kunskap kombinerat med den del  träning kan du bli tryggare i lavinterräng.

Här är några råd för att minska risken att råka ut för laviner:

 • följ helst lederna eller pisterna
 • åk i breda öppna dalar långt ut från sluttningarna
 • åk inte i brantare lutningar än 25 grader.

Du kan testa lutningen så här:Tips kring  hur du blir mer lavinsäker

 • Åk inte över branta snöfält dagarna efter kraftiga snöfall, hård vind eller kraftigt stigande temperatur. De flesta laviner inträffar dygnet efter ett kraftigt snöoväder.
 • Undvik över huvud taget att korsa orörda snöfält i brant terräng.
 • Om du måste korsa ett brant snöfält, gör det så högt upp som möjligt.
 • Om ni är många, åk en i taget. Då blir belastningen på snön mindre.
 • Att följa kammar och ryggar är det flackaste vägvalet och därför ofta det säkraste.
 • Åk aldrig så att du belastar snötäcket ovanför en annan skidåkare

Om du ofta är ute med kompisar på fjällturer och speciellt där du åker på brantare toppturer så är det nästintill nödvändigt att alla i gruppen har god kunskap om snö och laviner och hur man gör om en lavin utlöses. En personlig transciever, en spade och en hopfällbar lavinsond tillsammans med välutbildade turkompisar som vet vad som skall göras räddar liv om olyckan är framme!

Om lavinen går

Om man överraskas av en lavin handlar det om två saker; komma undan och rädda liv.

Om du är i lavinområdet

- försök att åka ifrån lavinen snett nedåt ut ur området

Om du dras med av lavinen

- försök med alla medel att hålla dig uppe vid ytan

Om du hamnar under snön

- Försök krypa ihop och få bort snö från näsa och mun, så att du kan andas

Om du befinner dig utanför lavinen

 • koncentrera dig på att minnas de platser där personerna togs av lavinen och märk ut där du såg dem senast och sätt igång och sök!  Särskilt runt stenar träd och där snön som djupast.Det är bråttom bråttom. Tiden är helt avgörande om de saknade ska kunna räddas. Hur många saknas. Snabb kamraträddning är den effektiva insatsen.
 • Larma räddningstjänsten, 112, om det kan ske utan att ni drar ner på det omedelbara sökandet.


Nationella lavinutbildningar