Graderingen i lavinskalan kopplat till terrängen och förväntade storlekar på lavinerna

Det är sällan helt säkert eller farligt överallt i terrängen. Här följer en bildserie som ska förklara att olika stora delar av terrängen påverkas av lavinfara vid de olika stegen på skalan.

Bilderna är endast exempel på var laviner kan förekomma vid skilda lavinfaror. 
Normal försiktighet rekommenderas även vid liten lavinfara och omdömet behövs även då. Förhållandena är säkra i allmänhet, men små laviner kan förekomma. Snön kan vara instabil på enstaka platser, ofta i mycket brant terräng eller där snötäcket skiljer ut sig av andra anledningar.Vid måttlig lavinfara är det möjligt för människor att starta laviner i delar av terrängen. Det kan vara de brantaste sluttningarna, på läsidor eller andra platser där snötäcket är särskilt instabilt. Inga eller få spontana laviner förväntasMånga lavinolyckor sker vid betydande lavinfara. Det är troligt att människor startar laviner, även om antalet stora, spontana laviner är få. För att röra sig säkert i lavinterräng krävs att man förstår var de farliga sluttningarna finns och har omdömet att undvika dem.Vid stor lavinfara är det mycket troligt med spontana laviner och oftast är lavinfaran påtaglig. Det allmänna rådet är att helt undvika lavinterräng, det vill säga inte bara branta sluttningar utan också lavinbanor under branta sluttningar dit laviner kan nå.Extrem
lavinfara är sällsynt. Det är speciella situationer då många stora och mycket stora laviner väntas. Undvik all lavinterräng.

Nationella lavinutbildningar