Lokal bedömning av lavinfara på liftanläggningen

Systematisk bedömningar av lavinfaran för svenska fjällkedjan hittar du på www.lavinprognoser.se . Men ibland rapporterar media om lavinfara  hämtad från liftanläggningens lokala bedöming vilken ofta innebär en väsentlig skillnad kring man ska bedöma och tolka informationen. Vi reder här ut begreppen.

Liftanläggningens bedömningar görs för området närmast liftarna och är till för att hjälpa skidanläggningens gäster. De görs av utbildade och kunniga människor, men de är inte till för dem som rör sig utanför skidområdet. Ibland är bedömningarna relevanta för fjällområdet runtomkring, ibland inte. Problemet är att det är mycket svårt för dig att avgöra.Några svenska skidanläggningar med lavinproblem gör varje morgon en bedömning av lavinfaran. Den presenteras på Snörapporten.se, eller på respektive anläggnings sida. Den här bedömningen är främst till för gästerna i backen och gäller för offpistområdena närmast liftarna. Definitionen är "området som man kan glida till från öppen lift och tillbaka till liften igen".

Det är inte alls säkert att förhållandena närmast liften är typiska för omgivande fjällområde. Därför är det fel att använda liftanläggningens bedömning av lavinfaran för att beskriva lavinfaran över större fjällområden. De är inte tänkta att användas till det. Kanske har skidpatrullen hunnit spränga laviner och minskat faran inom anläggningen, kanske inte. Kanske är liftarna på kalfjället stängda och lavinfaran bara gäller på fjällets lägre delar eller liftarna kanske bara finns i ett väderstreck. Det finns många skäl till att snötäcket kan vara annorlunda ute på fjället.

Hemma i köket sätter vi en termometer i steken om vi vill veta om köttet i ugnen är färdigt, inte i potatisen på spisen. Inte heller lavinfara bör mätas på fel plats.

Nationella lavinutbildningar