Rapporter kring lavinsäkerhet

På denna sida kan du ta del av flera olika rapporter kring laviner och lavinsäkerhet. Här kan du också hitta länkar till databaser med vetenspaliga rapporter kring laviner och lavinsäkerhet, både i Sverige och i andra länder. 

 Internationella rapporter/International reports

Swedish Avalanche Warning Service Program Review- Grant Staham June 2016

Searchable Digital Archive of ISSW Proceedings

Svenska rapporter/Swedish reports

Bilagor till statusrapporten etablering av lavinprognoser 2016 

Användarenkät lavinprognoser.se 2016

Mediaanalys av kommunikationen kring lavinprognoser 2016