Information om Sveriges Lavinutbildningar- SVELAV

Från och med vinter 2016 har en ny nationell norm för svenska lavinutbildningar lanserats under namnet SVELAV- Sveriges Lavinutbildningar. Bakgrunden till detta är att Naturvårdsverket av branschens aktörer fått i uppdrag att ta ett tydligare ansvar för lavinutbildningsfrågan.


I arbetsgruppen har bland annat Försvarsmakten, Fjällräddningen, Polisen SBO, SLAO, Fjälledarorganisationen samt Klätterförbundet deltagit. Vi enstaka möten har även aktiva lavininstruktörer bjudits in. Arbetet har letts av Naturvårdsverket. Allmänna förutsättningar kring de nya utbildningarna

De framtida utbildningarna namnges under ett gemensamt namn som blir SVELAV-  Sveriges Lavinutbildningar. En gemensam logotyp har tagits också fram.

Det tidigare kurssystemet har erbjudit kurser till både yrkesverksamma och allmänhet. Ett nytt reviderat kursutbud som syftar till att ersätta det tidigare behöver kunna erbjuda kvalitetssäkrade kurser för båda dessa målgrupper.

SVELAV:s  lavinutbildningar kurser kommer i första hand ersätta SLAO:s som svensk branschstandard, men även övriga kurser vilka arrangerats av andra aktörer bör om möjligt integreras och anpassas inom samma ramar

Kurserna ska vila på vetenskaplig grund, spegla efterfrågan, vara kompatibla med internationell praxis, aktuell kunskap och relevant forskning kring laviner samt riskkommunikation liksom beprövad erfarenhet samt tydligt kunna bidra till samhällsnyttan.

För att säkerställa att kurserna håller en löpande hög kvalité kommer årliga avstämningar att arrangeras med branschens aktörer tillsammans med  instruktörsseminarier. Därutöver en löpande omvärldsbevakning för att se hur lavinutbildningar och branschen i stort förändras och hur kurserna bör uppdateras efter dessa förändringar. 

SVELAV kommer att innehålla 3 block, Friåkning,  Lavinsäkerhet PRO samt Lavinräddning

Remissutgåva publicerad den 2 november 2015

Den 2 november skickades hela förslaget ut på en bred remiss, ta det av förslaget här:

Remissmissivet (Pdf)

Remissförslaget (Pdf)

Inkomna remisssvar fram till 30/11 2015 (samtliga pdf)

SLAO

Försvarsmakten 1

Försvarsmakten 2

Länsstyrelsen Norrbotttens län

Svenska Turistföreningen

Polisen Jämtland

Polisen Bergslagen

Svenska Bergsguidesorganisationen

SMHI

Anders Bergwall (privat)

Magnus Freden (privat)

Åre Lavincenter

Emma Wichard (privat)
------------------------------------------------------------------------------------------