Ta med din mobiltelefon

Mobiltelefon är ofta bra att ha på fjällturen, men kan också ge falsk säkerhet. Den fungerar ofta nära vägar och bebyggelse men inte överallt. Ta ändå gärna med mobiltelefonen på fjällturen, men lova inte ständig passning och dagliga samtal om du inte känner mobilnätets täckningsområde.

Här några tips om mobiltelefoni i fjällområdet

- Kolla i förväg om nätet för din mobil har täckning där du planerar din fjälltur.
- Stäng av mobilen och förvara den varmt innanför kläderna. Mobilens batterier fungerar bra i rumstemperatur, men förbrukas snabbt när det är kallt.

- SMS kan fungera även när telefonsamtal inte når fram. Mobilen sänder och tar emot SMS-meddelanden även vid tillfälliga kontakter med mobilnätet.

- På fjällstationerna finns fasta telefoner som med större säkerhet fungerar. Och i övernattningsstugor och många rastskydd finns hjälptelefon.

Andra  mobila system som ofta fungerar när den vanliga mobilen inte räcker till


Sattelittelefoner

Förekommande sattelittelefoner som tidigare var ganska kostsamma har numera blivit relativt billiga. Flera märken finns att välja på och de fungerar oftast ganska bra  men inte i tät skog och i djupa dalgångar där fjällen skymmer sattelitsignalerna.

Radiotelefoner

I de södra fjällen från Dalarna och upp till södra Västerbotten finns ett väl utbyggt när av s.k. radiotelefoni. Systemet nyttjas av både renskötare, stugvärdar, Länsstyrelsens naturbevakare och andra yrkesverksamma såväl som privatpersoner som bor i området. De kan inte användas till att ringa med utanför detta område så de passar bara i fjällområdet, men fungerar bra för ändamålet, dvs. att med bra täckning kunna ringa nödvändiga telefonsamtal.