Produkttester

Många tidningar skriver om test av olika typer av utrustning och många av dempublicerar tester som inte alltid är kontrollerade av en opartisk granskare. Ta gärna del av testrapporterna men ta dem med en nypa salt. Syftet är förstås att tillverkare vill att du köper ny utrustning som du inte alltid vet om att du behöver.Ett gott råd är att fråga andra användare!

Men genom att ta del av tester och jämföra dessa med varandra så bildar du dig ändå en uppfattning om en produkt är bra eller dålig eller om den passar alternativt inte passar dig. Fjällsäkerhetsrådet testar inte själva fjällutrustning och tar inte ställning till om en produkt av ett visst märke kan anses vara bra eller dålig.

En bra riktlinje är att du alltid som användare alltid bör vara medveten om en produkts möjligheter och begränsningar och framförallt hur den fungerar vid användning i tuffa väderleksförhållanden. Prova alltid din utrustning innan du påbörjar en längre fjälltur!