Nationell lavinkongress 2013

I december 2013 hölls en stor nationell kongress kring det frantida lavinsäkerhetsarbetet i Sverige. Syftet med kongressen var att göra en sammanfattning av svenskt lavinsäkerhetsarbete, presentera och diskutera utfallet samt sätta upp reviderade och gemensamma mål för framtiden. 


Kongressens resultat i sammanfattning blev följande:

1. Naturvårdsverket/Fjällsäkerhetsrådet ombeds att ta ett tydligare ansvar för lavinutbildningsfrågan, både vad gäller huvudmannaskap och utbildningsadministration och att man är nationellt väl koordinerade.

2. Svenska lavinutbildningar skall vila på vetenskaplig grund, spegla efterfrågan och vara kompatibla med internationell praxis.

3. Naturvårdsverket/Fjällsäkerhetsrådet bildar en lavinkommité/arbetsgrupp som fokuserar tydligare på utbildningar. Vilka som skall ingå i en sådan lavinkommité ber Naturvårdsverket att få återkomma till inom kort.

4. Att resursfrågan behöver ses över och där flera organisationer/myndigheter ombeds att vara med och bidra.

Ta del av referatet från kongressen här (pdf)

Ta del av presentationer och övriga dokument här (via dropbox länk)