Pressmeddelande 2018-12-20

Idag startar de nationella lavinprognoserna

Idag publicerar Lavinprognoser.se de första prognoserna för vintern 2018/2019. Först ut med dagliga lavinprognoser är södra Jämtlandsfjällen, västra Härjedalsfjällen samt västra Vindelfjällen där bland annat destinationerna Åre, Funäsfjällen och Hemavan ingår. En ny enkätundersökning från Fjällsäkerhetsrådet visar att hälften av offpist-skidåkarna använder lavinprognoser.se som ett verktyg för säkrare offpiståkning.

−Lavinprognoser.se har på kort tid blivit ett viktigt verktyg för säkerhetsarbetet i fjällen, och bidrar i hög grad arbetet för ökad kunskap om laviner och minskat antal olyckor, säger Per-Olov Wikberg, samordnare för Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

Lavinprognoser.se ger en detaljerad bedömning av lavinfaran utanför skidanläggningarna för två dagar framåt. Tillsammans med bedömningen ges även råd om hur man kan åka offpist eller på annat sätt färdas i brant terräng utan att utsätta sig för onödiga risker. Lavinexperter vid Naturvårdsverkets lavinkontor i Östersund analyserar informationen som kommer in från lokala observatörer eller väderstationer och tar sedan fram prognoserna baserat på en sammanvägning av information från fältet och detaljerade lokala väderprognoser från SMHI.

I slutet av vintern 2017 genomförde Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd en enkätundersökning där 1208 offpist-skidåkare deltog. Den visade att hälften av de som svarade använde Lavinprognoser.se i sitt beslutsfattande. Nästan hälften svarade också att det är lätt att få tag på bra information om lavinfara och lavinterräng när de ska åka offpist. När en liknande undersökning genomfördes 2013 var motsvarande andel knappt två av tio.

Inom de områden som lavinprognoser publicerades för observerades över 800 laviner under den senaste vintern. Det var en vinter med växlande väder och tidvis komplicerade lavinförhållanden. Under två veckor i slutet av mars och början av april registrerades drygt 300 laviner. Två tragiska dödsfall inträffade varav en var snöskoterförare och en var skidåkare.

Under vintern 2018/2019 kommer Lavinprognoser.se att löpande publicera lavinprognoser för sex välbesökta områden i de svenska fjällen. Dessa är Abisko/Riksgränsfjällen Kebnekaisefjällen, västra Vindelfjällen, Södra Lapplandsfjällen Västra Jämtlandsfjällen, samt Västra Härjedalsfjällen.

För ytterligare information, kontakta:


Per-Olov Wikberg, samordnare Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd,
010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se


Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se