Pressmeddelande 2018-11-14

Många offpiståkare saknar träning i lavinräddning

Varje vinter omkommer i snitt två svenska skidåkare i laviner. För att kunna agera effektivt vid en lavinolycka krävs god kunskap om lavinräddning och regelbunden träning. Men fyra av tio skidåkare som åker offpist tränar lavinräddning enbart vartannat år, mer sällan eller aldrig. Det visar en ny enkätundersökning från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

– Det är oroväckande att så många struntar i att träna lavinräddning helt, eller tränar för sällan. Störst chans att snabbt kunna hjälpa till vid en olycka har kamrater i samma grupp som den som hamnar i en lavin. Det förutsätter att de övriga i gruppen inte är begravda, att alla har lavinräddningsutrustning, att de vet hur de ska använda den och att de regelbundet tränar räddningssituationer tillsammans, säger Per-Olov Wikberg nationell samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Under slutet av vintersäsongen 2017 genomförde Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd en enkätundersökning tillsammans med skidsajten Freeride.se, riktad till svenska skid- och snowboardåkare med frågor om kunskaper och attityder till laviner och offpist-skidåkning. Sammanlagt svarade 1208 respondenter.

En fråga i enkäten handlade om lavinräddningsutrustning och lavinräddningsträning. Nio av tio svarade att de har lavinräddningsutrustning (lavinsändare, spade och sond). Sex av tio har den med varje dag när de åker. Tre av tio svarade att de tränar med sin lavinräddningsutrustning vartannat år eller mer sällan. En av tio svarade att de aldrig har tränat med sin utrustning.

– Lavinräddningsutrustningen tycks ge en falsk säkerhet för vissa. Det råd vi ger är att alltid ha med lavinräddningsutrustning och att träna lavinräddning med varandra minst en gång per år. Det ökar chanserna väsentligt om något skulle gå fel, säger Per-Olov Wikberg.

Enkätundersökningen visar vidare att andelen som har gått en lavinutbildning har ökat från en av tre till fyra av tio jämfört med 2013.

– Grunden för ett säkert beteende i lavinfarlig terräng är utbildning. Den ger förståelse för hur laviner uppstår och för hur man samlar information för att kunna ta beslut som minimerar riskerna. Rätt utbildning ger även bättre förutsättningar för en effektiv lavinräddning om olyckan skulle vara framme, säger Per-Olov Wikberg.

Den 10-11 november samlas Sveriges lavinexpertis på en konferens i Östersund för att diskutera slutsatser från enkätundersökningen, aktuell svensk och internationell lavinforskning och det svenska lavinprognosprogrammet, som etablerades vintern 2015/2016.

– Dagens lavinforskning fokuserar allt mer på den mänskliga faktorn. Varför erfarna åkare fattar felaktiga beslut mot bättre vetande är en ständigt närvarande fråga. Säkerhet i lavinterräng handlar främst om attityder till risk samt kunskaper och färdigheter, säger Per-Olov Wikberg.

För ytterligare information, kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd
010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


Publicerat: