Pressmeddelande 2018-12-10

Svenska offpist-skidåkare allt mer riskmedvetna

Sedan 2001 har 35 svenska skid- och snowboard-åkare omkommit i lavinolyckor, de flesta utomlands. Ett omfattande risktagande bedöms vara en av orsakerna bakom många av olyckorna. Nu syns en förändring. Sedan 2013 har riskviljan sjunkit bland svenska offpist-åkare. Det visar resultat från en rapport som Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd presenterar idag.


– Lavinforskning har allt mer kommit att handla om den mänskliga faktorn, om de beslut som åkare tar på berget. Att förstå riskerna, konsekvenserna av en olycka och agera efter detta är grunden för att kunna förebygga allvarliga olyckor och tillbud vid offpist-skidåkning. Därför är det positivt att riskviljan hos svenska offpist-åkare sjunker, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Naturvårdverkets fjällsäkerhetsråd.

I enkäten ställdes frågor bland annat om risk. Två tredjedelar (66 procent) instämde helt eller delvis i påståendet att ”om jag vill ha bra offpist måste jag vara beredd att ta risker”. När motsvarande undersökning genomfördes 2013 var andelen tre av fyra (74 procent).

Undersökningen visar också att risktagandet är kalkylerat. Fyra av tio (37 procent) svarar att de ”alltid” eller ”ofta” avstår ett brant offpist-åk på grund av misstänkt lavinfara. Hälften svarar att de ”ibland” gör det. Endast en av tio svarar att de ”sällan” eller ”aldrig” avstår ett åk.

Det kan finnas flera förklaringar till förändringen. En sannolik förklaring är etableringen av Naturvårdsverkets lavinprognosprogram för de svenska fjällens mest välbesökta områden. Etableringen har bidragit till ökad uppmärksamhet för lavinfrågor i Sverige och blivit ett viktigt verktyg för att förebygga olyckor och tillbud i lavinterräng tillsammans med särskilda satsningar på utbildningar.

Undersökningen visar även att en majoritet bland de som svarat åker i flera länder under en säsong. Att åka i Sverige är vanligast där tre av fyra åker, följt av Alperna där drygt hälften åker. Tidigare studier visar att svenska skid- och snowboard-åkare är överrepresenterade bland lavinoffren i Alperna i förhållande till antalet åkdagar. Mellan 2001–2018 omkom 35 svenska skidåkare i laviner. 30 av dem omkom utomlands varav 25 i Alperna.

– Det finns en etablerad bild av svenska offpist-åkare att de är mycket välutrustade men samtidigt tar stora risker. De utgör en särskild riskgrupp som vi behöver nå ut till med utbildning och information om laviner, för att öka medvetenheten och på så sätt minska olycksriskerna, säger Per-Olov Wikberg.


Om rapporten

Rapporten ”Med riskmedvetande i fokus – en studie av svenska skid- och snowboard-åkare med fokus på offpist-åkning och laviner bygger på en enkätundersökning som genomfördes tillsammans med skidsajten Freeride.se, riktad till svenska skid- och snowboard-åkare där frågor ställdes kring deras kunskaper om lavinsäkerhet attityder till risk. Sammanlagt svarade 1208 personer på enkäten.Rapporten kan laddas ned via följande länk. http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8800/978-91-620-8825-5/

För ytterligare information kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd, 010-698 10 53, Mobil: 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27
anneli.nivren@naturvardsverket.se