Statistik kring olyckor och tillbud

Här kan du ta del av aktuell statistik kring olyckor, tillbud mm. 

Om laviner

Naturvårdsverket kartlägger och sammanställer löpande antalet omkomna i laviner i Sverige tillsammans med lavinrelaterade olyckor i utlandet där svenska medborgare omkommit. Aktuell sammanställning avsende åren 2001 till 2018 visar på totalt 44 omkomna. Under 2018 har 2 personer omkommit i Sverige, varav en svensk medborgare samt en norsk medborgare. I tillägg till detta har 1 svensk medborgare omkommit utomlands, totalt 3 st under 2018.