SVELAV- Sveriges lavinutbildningar

SVELAV – Sveriges Lavinutbildningar är Sveriges nationella utbildningsnorm för lavinutbildningar och lavinkurser vilken tagits fram av Naturvårdsverket, som även ansvarar för de nationella lavinprognoserna (www.lavinprognoser.se).

Arbetet sker i samverkan med Polisen, Fjällräddningen, Försvarsmakten, Svenska bergsguiders organisation, Svenska liftanläggningars organisation, Svenska klätterförbundet, Fjälledarorganisationen, Friluftsfrämjandet samt aktiva lavininstruktörer.

Naturvårdsverkets och SVELAV:s uppgift är att samordna och kvalitetssäkra svenska lavinutbildningar. Utbildningarna vänder sig både till människor som är yrkesverksamma i fjällmiljö och till allmänheten. 

Garanti för trygghet

För dig som vill gå en lavinkurs så är SVELAV en garanti för kvalitet som ger dig trygghet, SVELAV:s utbildningar är utvecklade av Sveriges samlade lavinexpertis. De instruktörer som är anslutna till SVELAV är landets främsta lavinutbildare. Lavinkurserna i SVELAV följer alltid de senaste riktlinjerna och en internationell branschpraxis. 

SVELAV arrangerar oftast inte utbildningar eller lavinkurser i egen regi, förutom expertutbildningar och utbildningar för lavininstruktörer. Lavinkurser och lavinutbildningar för allmänheten arrangeras av SVELAV:s instruktörer. SVELAV lavininstruktörer uppfyller högt ställda behörighetskrav och betalar in en årlig avgift till SVELAV.

En bra grundkurs för nybörjare finns framtagen som du kan hitta på SVELAV:s webbplats. Där kan du även testa dina kunskaper.