Pressmeddelande 2020-02-25

Råd till sportlovsfirare om lavinsäkerhet

Hittills i vinter har mer än 500 laviner registrerats i fjällen och minst 15 lavintillbud har inträffat varav tio med skidåkare och fem med snöskoterförare men de flesta tillbuden och olyckorna inträffar under februari till april då fjällens högsäsong inträffar och då många söker sig ut i brant terräng.

– Aktuell lavininformation och grundläggande kunskap om lavinsäkerhet är en viktig del av säkra fjällvistelser. Information om lavinfara riktar sig normalt till dem som planerar åkning i lavinterräng. Vi vet samtidigt att även människor som normalt inte rör sig i sådan terräng kan ha frågor om lavinsäkerhet. Därför riktar vi också råd till dem. Undvik alltid brant terräng, 25 graders lutning eller mer. I markerade nedfarter i skidanläggningarna och utmed markerade fjälleder är det i regel alltid säkert att åka, säger Per-Olov Wikberg, fjällsäkerhetssamordnare vid Naturvårdsverket.

Färsk statistik visar att det hittills i vinter har registrerats drygt 500 laviner utmed den svenska fjällkedjan. Det verkliga antalet är sannolikt betydligt större då de flesta laviner som dokumenteras, registreras i de fjällområden som har lavinprognoser.

Varje vinter inträffar ett flertal lavintillbud och lavinolyckor i de svenska fjällen. 15 lavintillbud och olyckor har inträffat i vinter, varav tio med skidåkare och fem med snöskoterförare. Inget av tillbuden har lyckligtvis haft dödlig utgång. Under de senaste fem vintersäsongerna har tio svenskar omkommit i lavinolyckor. Två av dessa har varit snöskoterrelaterade.

Den växande trenden bland skidåkare och snöskoterförare att söka orörd, brant terräng bortom skidanläggningarnas områden och snöskoterleder är en förklaringarna till tillbuden. Denna typ av åkning ställer stora krav på kunskaper, rätt attityder, ett ansvarsfullt beteende och att man är uppdaterad på aktuell information om lavinfara. Att få fler skidåkare och snöskoterförare att gå en lavinutbildning är därför prioriterat för Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

Sedan vintern 2015/2016 publicerar Naturvårdsverket också dagligen lavinprognoser för sex välbesökta fjällområden i de svenska fjällen. Den 28 februari publiceras den första prognosen för Kebnekaise, det senaste av totalt sex prognosområden.

– Om du är sportlovsfirare och planerar att vistas utanför skidanläggningarnas områden eller utanför markerade leder i fjällen, behöver du både kunskap och rätt utrustning om du kommer i närheten av brant terräng. En lavinutrustning i form av en lavin-tranciever, lavinsond och en spade innebär att du har möjlighet att rädda dina kamrater om en olycka skulle inträffa men det är viktigt att alla även tränar tillsammans på att använda utrustningen. Om en olycka skulle inträffa, larma alltid räddningstjänsten, 112, om det kan ske utan att ni drar ner på det omedelbara sökandet. Komplettera med att alltid vara uppdaterad på den aktuella lavinprognosen så ökar möjligheterna för ett tryggt och säkert sportlov utan olyckor, säger Per-Olov Wikberg.

Läs mer om hur laviner uppstår och om lavinsäkerhet
www.fjallsakerhetsradet.se/forberedelser/lavinsakerhet/

Läs mer om lavinprognoser
www.lavinprognoser.se

För ytterligare information, kontakta:
Per-Olov Wikberg, fjällsäkerhetssamordnare Naturvårdsverket, 010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se