Pressmeddelande 2020-08-13

Allt fler terränglöpare i fjällen

Svenska fjällen blir allt populärare för löpning. Åtta av tio fjälldestinationsbolag och fjällstationer uppger att antalet terränglöpare har ökat de senaste fem åren. Även cykling på stigar och leder i fjällen har ökat. Det framgår av en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har genomfört

– Traditionellt har löpning i fjällen lockat en liten grupp erfarna personer, men på senare år har allt fler vanliga motionärer upptäckt möjligheten. Förutsättningarna för en lyckad upplevelse i fjällen förbättras med rätt förberedelser, det gäller alla inklusive vana terränglöpare, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd genomförde mellan 17 juni och 2 juli 2020 en enkätundersökning om besöks- och aktivitetsutvecklingen i de svenska fjällen. Enkäten, som riktades till destinationsbolag och fjällstationer, besvarades av 27 vd:ar eller motsvarande i bland annat Sälen, Funäsfjällen, Åre, Hemavan/Tärnaby, Kirunafjällen samt vid STF:s största fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan.

Åtta av tio svarade att fjällöpning har ökat under de senaste fem åren. Sex av tio svarade att det ökat mycket under samma tid.

Att springa i fjällen är en speciell och ofta storslagen upplevelse. Som fjällbesökare behöver man vara beredd på att vädret kan slå om snabbt, mobiltelefonen kan sakna täckning och hjälpen finns ofta långt bort om problem skulle uppstå.

Här följer Fjällsäkerhetsrådets tips till dem som planerar att löpa i fjällen:

1. Ta del av väderprognoser för de områden du tänker springa i.
2. Spring helst inte ensam, lämna färdmeddelande inklusive planerad tid för återkomst till någon som inte är med.
3. Spring i första hand efter markerade sommarleder.
4. Lär dig orientera med karta och kompass.
5.Ta med energi och vätska, för att orka tänka klart och handla klokt. Exempelvis nötter, choklad och vatten.
6.Ta med extrakläder och första hjälpen-kit.

Bland övriga fjällaktiviteter som destinationsbolag och fjällstationerna bedömer ha ökat under de senaste fem åren finns bland annat vandring, med eller utan övernattning, och cykling på leder och stigar. Drygt fyra av tio uppger att cykling i fjällen har ökat.

– De råd som vi ger till terränglöpare i fjällen är även värdefulla för dem som cyklar i fjällen. Skillnaden är att man rör sig mycket snabbare i terrängen och kommer längre. Högre hastigheter innebär också en risk för andra typer av skador, vilket sammantaget ställer extra stora krav på genomtänkt planering, säger Per-Olov Wikberg.

 

Länk till sommarfjällenkäten 2020- delbilaga om löpning

Mer om löpning i fjällen på Fjällsäkerhetsrådets webbplats