Fjällsäkerhetsrådets sommarenkät 2017

Även 2017 har vi genomfört en sommarenkät bland  fjälldestinationer och fjällstationer där vi frågat om aktuella trender bland fjällens besökare. Fjällsäkerhetsrådets enkätundersökning om besöks- och aktivitetsutvecklingen visar att åtta av tio fjälldestinationer och fjällstationer räknar med ett ökat antal besökare i år, jämfört med förra sommarsäsongen. Totalt väntas de svenska fjällen ta emot cirka 700 000 besökare både från Sverige och från andra länder i sommar.

Drygt hälften av de svarande fjälldestinationerna och fjällstationerna uppger att andelen ovana besökare har ökat jämfört med för fem år sedan och nästan hälften menar att säkerhetsmedvetandet har sjunkit bland besökarna. Till de vanligaste misstagen som besökarna gör i samband med sina fjällvistelser hör att de underskattar hur snabbt och dramatiskt fjällvädret kan ändras, att de överskattar den egna konditionen och att de litar för mycket på mobiltäckningen.


Publicerat: